Elgen helt fiksert på veisaltet: Tre år siden Oslo kommune vedtok å stoppe veisalting

...."så raskt som mulig", står det i bystyrevedtaket. Fortsatt saltes det, også i vernede Maridalen. Marianne Borgen (SV) vil ta opp med byråden det Borgen mener er manglende kritisk holdning til veisaltingen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.03.2015 kl 13:21

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Elg fotografert i Maridalen natt til 5. mars, i det en taxi passerer. SVs Marianne Borgen (t.v.) kritiserer byråd Guri Melby for at bystyrets vedtak om å kutte veisalt i Oslo ikke er fulgt opp. FOTO: HANNE LYSSAND/TOM SÆLAND/KRISTIN TUFTE HAGA

Se bildet større

Blikkontakt med elg i veibanen i Maridalen 5. mars. FOTO: TOM SÆLAND/LESERFOTO

Se bildet større

KRITISK: Marianne Borgen (SV) FOTO: HANNE LYSSAND

Se bildet større

ØNSKER TILTAK: Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V). Her avbildet i forbindelse med en annen sak. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA/ARKIVFOTO

MARIDALEN: "Oslo kommune skal erstatte veisalting med mer miljøvennlig alternativ så raskt som mulig." Det er bystyrevedtaket som ble gjort for snart tre år siden.

Nordre Aker Budstikke skrev om veisaltingen, store protester mot saltingen og miljøskader som følge av saltingen, for kort tid siden.

Elgen liker salt, i denne videoen er den så fiksert på veisaltet, at den ikke bryr seg om hverken biler eller lys.

Les også: Slapp av! Ungen din kan ALDRI blir for mentalt sterk!

Fortsatt salt

Men fortsatt saltes det, til tross for nevnte bystyrevedtak. I landskapsverneområdet Maridalen spesielt. Bymiljøetaten trekker frem tryggere for bussene på vinterveiene, som en årsak til saltingen i Maridalen.

Odd Olav Bratteberg, presseansvarlig i Bymiljøetaten sier følgende.

- Vi har ingen oppgave over hvor mye vi betaler entreprenørene våre for saltingen. Dette inngår i betalingen av den totale beredskap fra 15. oktober til påske. I dette inngår å holde nok maskiner og mannskap klar til å brøyte, salte eller strø singel når forholdene krever det.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

- Saltbruken de tre siste vintrene er 8500, 7300 og 5300 tonn så langt for sesongen 2014/2015, for hele Oslo, kan Bratteberg opplyse.

Les hele intervjuet med Bymiljøetaten lenger ned i saken.

Vernet område

Marianne Borgen (SV) - leder for bystyrets miljø- og samferdselskomite er enig i at "trygghet" for passasjerene på bussene er viktig.

- Men at det fortsatt ikke er utviklet gode alternativer til veisalting er veldig beklagelig, sier Borgen.

Hun fortsetter.

- Når vi har vernet et område for å ta vare på de unike kvalitetene, så kan vi ikke ødelegge det med vedvarende salting.

Hverken høy fart eller mye trafikk

- Noen steder er det kanskje vanskelig å unngå salting, spesielt der det er mye trafikk og høy fart og fartsgrense. I Maridalen er det ingen av delene. En vei med godt gammeldags vintervedlikehold, passer med kulturlandskapet og er i tråd med vernet mener bystyrepolitikeren.

Hun mener det bør finnes alternativer til salting flere steder.

Mer kritisk

- Saltet skaper problemer for vegetasjon og miljø, men også for glatte fortau for fotgjengerne. Jeg vil ta det opp med Byråden hvorfor det ikke er en mer kritisk holdning til saltingen i Maridalen. Spesielt i landskapsvernområdet i Maridalen bør det være mulig i større grad å unngå salting. Her er det som nevnt ikke snakk om hovedveier med høy hastighet, sier Borgen.

Les også: Eldre utsatt for overgrep av falske hjemmehjelpere

- Salte minst mulig

Miljø- og samferdselsbyråd, Guri Melby (V) forteller at målet er å "salte minst mulig".

- Bymiljøetaten har et bevisst forhold til dette og jobber målrettet med å redusere saltbruken, spesielt med tanke på at Maridalen er et verdifullt naturområde.

- Samtidig må vi ta trafikksikkerheten på alvor. For meg er det viktig at det kommer et alternativt til veisalting som er bedre for miljøet og ivaretar trafikksikkerheten, derfor er pågående forskning svært viktig, sier byråden, og viser for øvrig til Bymiljøetatens uttalelser.

Bymiljøetaten forteller at det "gjennom mange år" har vært arbeidet med alternative og mer miljøvennlige løsninger enn dagens veisalt.

- Hittil har det ikke dukket opp produkter som har tilstrekkelig effekt og som kommunen mener har et forsvarlig kostnadsnivå, ifølge Leif Kristiansen ved informasjonsavdelingen i Bymiljøetaten.

Han legger til at forskning og utprøving foregår fortløpende, i regi av Veidirektoratet i samarbeid med blant annet SINTEF.

Buss

- I Maridalen er det bussruter som gjør det absolutt nødvendig å sikre tilstrekkelig friksjon. Gjennom store deler av vinteren er det kun bruk av salt, som løsning eller befuktet tørr-salt, som kan opprettholde denne standarden, ifølge Bymiljøetaten.

Han forteller videre at kommunen gjennom en kald periode tidligere i vinter etablerte vintervei med snødekke i Maridalen, noe som fungerte bra helt frem til omslaget i temperatur kom.

- Med mildværet gikk vinterveidekket i oppløsning på mye av strekningen. Resultatet var at busser sto på kryss og tvers innover i Maridalen. Intens innsats med tungt brøyteutstyr og veihøvler fikk løst opp i kaoset etter hvert, men det frister ikke til gjentakelse, ifølge Kristiansen.

Detaljert når det skal saltes

Han forteller videre at det i kontrakten med entreprenøren - Mesta AS - er en detaljert beskrivelse av når det skal saltes, hvilke metoder som skal anvendes og hvilke mengder som skal legges ut.

Mesta har til Nordre Aker Budstikke fortalt at de selv importerer salt til veiene.

- Selv om saltbilen observeres innover i Maridalen, eller andre steder, innebærer ikke dette at den til enhver tid salter – eller salter hele strekninger. Mye av oppgaven består i å observere forholdene og vurdere behov for tiltak. Og det er alltid et overordnet mål om å bruke minst mulig salt, sier Kristiansen.

Kontrollerer

- Våre kontrollører kjører også jevnlig rundt på veinettet for å følge med på arbeidsutførelsen og resultatene på veien. Avvik rapporteres og tas opp med entreprenøren.

Kristiansen forteller også at Vann- og avløpsetaten kontrollerer jevnlig vannkvaliteten i Maridalsvannet. De har ikke registrert saltinnhold utover det som naturlig finnes i alt ferskvann.

Når skal det saltes?

Odd Erling Botn i Statens vegvesen forklarte for en tid tilbake til vg.no om når det skal saltes.

- Hvis det er meldt snø, saltes veien før snøfallet. På denne måten unngår veivesenet at snøen pakker seg i veibanen.

- Hvis snøen likevel legger seg, blir veien saltet igjen for å unngå at snøen pakker seg.

- Før et brått omslag til kuldegrader, saltes det selv om det i utgangspunktet er tørt. Væromslaget kan nemlig gi kondens som fryser på veien.

- Ved våt veibane saltes det hvis det er meldt kuldegrader, eller hvis man kan forvente såkalt utstråling. Utstråling kan forekomme når skydekket klarner opp på kvelden. Det kan gi minusgrader i veibanen selv om temperaturen i luften er varmere enn null grader.

- Er veien våt selv om det er kuldegrader, skyldes det ofte salt. Dette saltlaget må vedlikeholdes med nye doser. Hvor ofte, avhenger av trafikkmengden.

- For å bruke minst mulig salt saltes det som regel før trafikken starter for fullt på morgenkvisten eller i rushtrafikken. Saltet bryter nemlig opp bindingene i pakket snø, og trafikken hjelper til med å bryte opp og fjerne denne snøen.

- Det saltes ikke hvis det er kaldere enn 15 kuldegrader.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse