ANNONSE
Annonse

Trekker Flexbo-tillatelsen

Flexbohusene i Kapellveien. Foto. Kristin Tufte Haga

Plan og bygningsetaten trekker Flexbo-tillatelsen. – Prosjektleders rolle i saken kan betegnes som maktarroganse, mener Bent Gether-Rønning (H).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 29.05.2008 kl 16:54

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: I forrige uke opplyste prosjektleder for Flexbo-bosettingen til Nordre Aker Budstikke at prosjektet med de de fem oppsatte, midlertidige byggene i Kapellveien 75 (adressen endret), som skal huse «uteliggende bostedsløse», var godkjent (16.05.) av Plan- og bygningesetaten (PBE). Men det var etter at etaten tidligere hadde uttalt at husene først var blitt satt opp ulovlig, etter en «misforståelse» fra prosjektleder, som er bydel St. Hanshaugen.

Ikke godkjent likevel

Og etter at avisen hadde gått i trykken i forrige uke, opplyste prosjektleder, ved Sven Bue Berger, at godkjennelsen nå var trukket tilbake. Det ble den på grunn av saksbehandlingsfeil i PBE - protester til prosjektet har blitt feilregistrert, og hadde ikke vært en del av beslutningsgrunnlaget til etaten.

Bydelsutvalgsmedlem (BU) i Nordre Aker, Bent Gether-Rønning (H) var først ute med å ta bosettingen i Kapellveien opp i BU tidligere i år. Og han er lite imponert over bydel St. Hanshaugens prosjektlederrolle.

– Maktarroganse!

– All mulig kreditt til PBE som allerede 21. mai trakk godkjennelsen tilbake, etter at feilen ble oppdaget. Derimot er det grunn til kraftig kritikk av bydel St. Hanshaugen, som etter min mening ikke har bidratt til å innhente, eller å påse at uttalelser og protester mot prosjektet, har kommet frem til Plan- og bygningsetaten. Det virker som om St. Hanshaugen vil gjennomføre prosjektet for enhver pris, uten hensyn til andre ønsker og behov, sier Gether-Rønning.

– Helt fra start har prosjektet vært et eksempel på et system som opererer etter prinsippet «det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse». At området nå er tilnærmet innflyttingsklart, til tross for gjentatte henstillinger om å stoppe og fremdeles uten at godkjenning foreligger, kvalifiserer til betegnelsen maktarroganse, mener Gether Rønning.

– Ivareta lokaldemokratiet

– At et tiltaks formål er bra, gjør det ikke mindre viktig å respektere riktig saksgang og lokale ønsker og behov, også i samråd med bydelenes politiske organer. Det må til for å ivareta lokaldemokratiet og den lokale dimensjonen i saker som dette, fortsetter Gether-Rønning.

Men Friluftstaten har sagt ja til utplasseringen av de midlertidige husene.

– Likevel, selv om tiltaket bare ligger i kanten av området Friluftsetaten ønsker å regulere som friområde med biologisk mangfold, ligger boligene midt i området som benyttes av skoler, barnehager og andre i nærmiljøet, sier Gether-Rønning.

Ny høringsfrist

Saken skal nå opp til ny behandling i PBE, og høringsfrist er 6. juni.

– Med alle fakta på bordet kan saken få den behandlingen den fortjener, avslutter Gether-Rønning.

Foreløpig ønsker ikke prosjektleder Sven Bue Berger å kommentere saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse