Trenger ikke konsekvensutredning for Frysjaplanene

Illustrasjonen viser planene for de fem kvartalene i Frysjaparken, med en skissert framtidsvisjon for boligutvikling på hele det omkringliggende industriområdet. Illustrasjonen tilhører en annen sak enn denne saken om konsekvensutredning. Frysjaparken Utvikling AS eier Frysjaveien 40, 42, og Kjelsåsveien 172 nordvest for Frysjaveien. Metro Utvikling, Møllergruppen Eiendom og Oslo Finérfabrikk eier de andre tomtene på Frysjaplatået. ILLUSTRASJON: A-LAB

Det kommer store endringer langs Frysjaveien. En ny bydel med flere tusen nye boliger. Men Plan- og bygningsetaten ønsker ingen konsekvensutredning for området.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.04.2016 kl 12:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

FRYSJAVEIEN/BREKKE: Adressene dette gjelder er Frysjaveien 33, 35, 42 og Kjelsåsveien 168, 170, og 174.

LES OGSÅ: Erling Fossen om Frysja-utbyggingen: Klisterføre på Frysja

– Kravet bortfaller

– Krav om konsekvensutredning bortfaller. Etaten har vurdert at kravet om konsekvensutredning bortfaller, da den pågående reguleringen ikke lenger er i strid med nylig vedtatt kommuneplan, skriver Plan- og bygningsetaten.

LES OGSÅ: Nå blir det boliger også i radiofabrikken på Brekke

Se bildet større

Slik ser Frysjaparken Utvikling AS seg at det kan bli i Frysjabyen. Her deres del av den nye allmenningen sett fra Frysjaveien mot nord. ILLUSTRAJON: A-LAB

Fellesplanlegging

Videre skriver de:

– Planområdet er nå en del av et større område markert som bebyggelse og anlegg med krav om fellesplanlegging i den nye Kommunenplanen. VPOR Frysja vil gi grunnlag for avvik fra kravet om felles planlegging, som er under utarbeidelse.

Her kan du lese hele brevet som etaten har sendt til arkitektfirma i saken.

LES MER OM FRYSJABYEN HER: Kutter opptil 1600 innbyggere i nye Frysjabyen

Hva er en konsekvensutredning?

«En konsekvensutredning (KU) er en kartlegging av et tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn» skriver wikipedia.no.

«I Norge er bestemmelser for konsekvensutredninger beskrevet i plan- og bygningsloven. Konsekvensutredninger skal sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når tiltaket besluttes gjennomført. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.»

LES OGSÅ: Fullt hus og høy temperatur da det ble invitert til folkemøte om Frysja-utbyggingene

– Vesentlige virkninger for miljø- og samfunn

Videre om konsekvensutredning:

Plan- og bygningsloven § 4-2: «For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.»

LES OGSÅ: Lokalhistorie: Hvor ligger egentlig Frysja?

Konsekvensutredning for tiltak og planer etter annet lovverk er omtalt i kapittel 14 i Plan- og bygningsloven.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse