Trimmer studenthusplan

Mellom Vestgrensa Studentby (i bakgrunnen), og husene i Bukken Bruses vei kommer trinn to av studentbyen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Studentene skriker etter flere steder å bo, mens naboene frykter «høyhus» og trafikkaos i Trimveien. Også politikerne er splittet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.04.2008 kl 08:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SOGN: Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er i gang med byggetrinn to i Vestgrensa studentby. De første to blokkene i Trimveien 6 sto ferdig i 1999, men skal etter planen nå utvides til nummer 8 med cirka 160 nye hybelenheter. Gjeldende regulering åpner for bygging av to fireetasjers blokker, men arkitektkontoret Petter Bogen har på vegne av SiO bedt om at reguleringen omgjøres slik at det kan reises seksetasjersbygg.

Naboene kritiske

Plan- og bygningsetaten (PBE) har vurdert det dit hen at seks etasjer blir for høyt mot småhusbebyggelsen i nabolaget, og får støtte fra Blindern Vel.

– De planlagte blokkene vil fremstå som svært kompakte og dominerende i forhold til villabebyggelsen i Bukken Bruses vei, sier Unni Eriksen i Blindern Vel.

Hun reagerer på at utbyggeren SiO Eiendom sammenlikner utbyggingen med blokkhøydene i Statsbyggs reguleringsarbeid i Gaustadbekkdalen.

– Det de ikke sier noe om, er at det forutsettes at bygningsmassen i det utbyggingsfeltet avtrappes mot boligområdet i Bukken Bruses vei. Dessuten ligger Statsbyggprosjektet lenger fra boligfeltet enn det studentboligblokkene vil gjøre.

Stor hybeletterspørsel

– Oslo trenger studentboliger, så mange og så fort som mulig. En reduksjon fra seks til fire etasjer vil bety cirka 60 færre hybler. Det er et stort antall, forklarer Øistein Myhrvold, prosjektsjef hos SiO.

Ved studiestart i fjor måtte SiO, som totalt har over 6000 studentboliger i Oslo, avvise rundt 2700 hybelsøkere.

– I tillegg blir et fireetasjers bygg på tomta veldig dyrt. Vi er pålagt en maksgrense på 600.000 kroner per hybelenhet. Det er i seg selv et stramt budsjett, sier Myhrvold, som mener to ekstra etasjer vil gjøre bygget rimeligere.

Vil ikke bygge i høyden

Forslaget til endret reguleringsplan for Trimveien 6-8 skal opp i kveldens bydelsutvalgsmøte (BU), men var til behandling i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) allerede før påske.

Etter forslag fra Arbeiderpartiet, vedtok komiteen, mot Venstres stemme, at gjeldende reguleringsplan bør bli stående. Dersom BU ikke har en annen oppfatning enn komiteen, er det dette vedtaket som blir sendt som bydelens innspill til rådhuset. Venstres forslag om at dagens reguleringsplan endres til å gjelde seks etasjer, falt med kun sin egen stemme. Nedstemt ble også bydelsdirektørens forslag, som gikk inn for å opprettholde gjeldende reguleringsplan, men tillate seks etasjer nærmest Ring 3.

Frykter trafikken

I tillegg til høyden, er Blindern Vel bekymret for at de nye byggene, uansett størrelse, vil generere mer trafikk i området, som de allerede mener er «ute av kontroll».

– Farlige situasjoner og parkering på grønt- og friarealer forslummer området, mener Unni Eriksen.

– I forbindelse med ny regulering må det presiseres at biladkomsten til området skal skje fra nord, via Trimveien, og ikke fra sør i den delen av Vestgrensa som populært kalles «brobakken». Det vil nemlig skape en svært risikabel trafikksituasjon på tilstøtende veinett, i et område som er skolevei for barna i Bukken Bruses vei, sier Eriksen.

– Få ekstra biler

– Trimveien er en offentlig vei, med en del parkering langs veien. Det er absolutt ikke vårt ønske. Vi har bedt Politiet og Samferdselsetaten om å sette opp «parkering forbudt»-skilt, men det har ikke blitt gjort. Garasjeanlegget i Trimveien står ofte tomt og har med 150 p-plasser mer enn god nok kapasitet til å dekke parkeringsbehovet i området, sier Myhrvold hos SiO.

Han mener de nye hyblene ikke vil føre til mange flere biler.

– I praksis gjør det ikke det. Vi bygger hybler og boliger for single og par uten barn. Da har de fleste ikke bil. Vi regner med 0,1-0,15 prosent bildekning. Med 160 hybler vil det bety at nybygget tilfører området 16-24 flere biler enn i dag. En stor del av belastningen med parkerte biler i Trimveien skyldes andre enn SiOs studenter og ansatte, blant annet besøkende til Rikshospitalet. Med parkering forbudt i denne veien vil antallet biler reduseres for alle som ikke benytter SiOs eiendomsmasse i området, sier han.

Blindern Vel er ikke enig med SiO.

– Faktum er at det eksisterende garasjeanlegget i liten grad blir benyttet fordi parkeringen er avgiftsbelagt. Dermed får vi «villparkering» på bakkeplan, mener Eriksen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse