Tror boligprisene vil flate ut

USIKKERHET: Hvorvidt boligprisene vil stige, stagnere eller synke i løpet av høsten, er komplisert å vurdere. Her viser megler Rune Morten Pedersen frem en leilighet i Oslo.

Ekspertene er usikre på hvordan boligmarkedet vil utvikle seg fremover, men tror tidene med 10-15 prosent prisøkning i året er over.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.08.2007 kl 09:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

KJØP: Armen-Sjur Minassian er på boligjakt, og får informasjon av megler Rune Morten Pedersen. Prisutviklingen fremover vil vise om han har kjøpt på topp.

– Psykologi har nok vært med på å presse prisene opp de siste årene, men jeg tror ikke prisoppgangen har vært en boble. De økonomiske faktorene taler ikke for noen stor prisnedgang, mener Viggo Nordvik, forskningsleder i NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Han tror på en flat utvikling i prisene fremover.

– En liten dupp er mulig, men noe krakk tror jeg ikke vi får. Dersom man trenger bolig, vil jeg anbefale å kjøpe. Men å kjøpe en bolig som et rent investeringsobjekt nå ville jeg kanskje ikke gjort, sier Nordvik.

– Jeg tror prisene vil flate ut, samtykker Stian Jacobsen, journalist og forfatter av boka "Eiendomsskolen".

– Samtidig tror jeg ikke vi får noe stygt fall. Bolig i attraktive områder vil være en trygg investering. Men tidene med 10-15 prosent prisøkning i året er nok over.

Styrer prisutviklingen

Ekspertene har spådd alt fra boligkrakk til fortsatt stigning de siste årene. Det gjør de også nå – men hva baserer de spådommene på?

– Enkelt oppsummert kan man si at inntektsutvikling, knapphet på bolig og kostnadene ved å binde kapital i bolig, altså rentenivå, er de faktorene som i hovedsak styrer prisutviklingen, forklarer Viggo Nordvik fra NOVA.

– Akkurat nå er vi inne i en periode med usikkerhet. Prisene har steget lenge, og renta er på vei oppover. Det taler for at prisene vil flate ut. Samtidig har vi en positiv inntektsutvikling og lav arbeidsledighet, noe som taler for en fortsatt prisøkning.

– Rentenivå, nybygging, beliggenhet, til- og fraflytting, lønnsutvikling og arbeidsledighetsnivå er alle faktorer som er med på å bestemme boligprisene, ramser Stian Jacobsen opp.

– Til syvende og sist kan man si at rentenivået er den faktoren som har størst innflytelse. I disse dager kan for eksempel høyere rente være med på å kjøle ned et hett boligmarked.

Psykologi

Men prisutviklingen kan dessverre ikke fastsettes ut fra en enkel økonomisk kalkyle. Også psykologiske faktorer spiller inn.

– Er arbeidsledigheten lav og lønnsutviklingen grei, blir folk mer selvsikre. Får man nok selvsikre mennesker med overdreven tro på sin økonomiske fremtid, kan det presse boligprisene opp, forklarer Jacobsen.

– Folks forventninger er helt klart en viktig faktor, samtykker Nordvik.

– Forventninger om fortsatt prisoppgang er noe av årsaken til at prisen har blitt presset oppover de siste årene. Psykologien i markedet er en av grunnene til at det er spennende hva som skjer i månedene fremover, ikke minst hvis vi får en prisnedgang nå før jul. Prisnedgang kan gjøre folk engstelige, som igjen kan føre til at prisene går ytterligere ned, sier Nordvik. Men legger til at han tror folk tenker rasjonelt nok til at vi får en slik selvforsterkende spiral.

– Husk at selv om prisene går ned 5-10 prosent i løpet av høsten, er vi fortsatt på samme nivå som vi var for et halvt år siden. Og da var prisene høye.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse