Tror bydelen visste om fortettingsplanene på nedre Grefsen

Tore Faller (t.v.) og Hisorielaget Grefsen.Kjelsås-Nydalen ber bydelsdirektør Øyvind Henriksen redegjøre for hvordan bydelen behandlet Kommuneplanen da den var på høring i bydelen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIVFOTO

På bakgrunn av en e-post fra bydelsadministrasjonen mener Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen at bydelen må ha visst om hva Kommuneplanen innebar for boområdet på nedre Grefsen. Både bydelsdirektøren og bydelspolitikere har flere ganger avvist at de var kjent med omfanget av planen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.05.2016 kl 18:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Det er i en e-post til bydelsdirektør Øyvind Henriksen, som Nordre Aker Budstikke har fått tilgang til, at Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen ber bydelen redegjøre for prosessen internt da Kommuneplanen «Oslo mot 2030» var til høring i Nordre Aker i 2014.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Reagerer på svar på sin uttalelse

Etter sitt årsmøte den 11. mars sendte historielaget inn en uttalelse til Bydel Nordre Aker. Der er de tydelige på at den vedtatte kommuneplanen vil gi en «uønsket utvikling i et godt boområde». Laget mener også det er et demokratisk problem at denne planen er utformet, presentert og derfor blitt lest på en slik måte at hverken lokalpolitikere, administrasjonen, private eiere, lag eller foreninger har fanget opp dette i tide.

Det er svaret de fikk fra en saksbehandler i bydelen, som får Historielaget til å be om en redegjørelse fra bydelsaministrasjonen.

– Vi fikk samme dag et svar fra administrasjonen via e-post som gjør oss usikre på administrasjonens håndtering av kommuneplanen slik den ble vedtatt høsten 2015, skriver historielagets leder Tore Faller til bydelsdirektøren.

I svarbrevet historielaget fikk i mars, skriver saksbehandleren blant annet:

«Allerede i 2007 vedtok bydelsutvalget prinsippet om knutepunktsutbygging av boliger i Oslo, I saken ble Storo utpekt som et knutepunkt innenfor en radius av 500 m som det står i saken. I strategi for regional areal og transportplan ble prinsippet også behandlet., 2010 og 2012 i Bystyret. Kommuneplan 2030 oppsummerer og kartfester en strategi som har blitt utviklet og politisk behandlet over flere år, også i media. I Kommuneplansaken i 2014 blir også Tåsen og Ullevål utpekt som nye knutepunkter for boligfortetting.»

Se bildet større

"Grefsenporten", Grefsenveien opp fra Storo.

LES BAKGRUNNEN: Frykter sanering av hele småhusområdet på nedre Grefsen

– Ingen overraskelse

«Om man bruker «sunt folkevett» , forsøker å tenke seg hva som kan ligge av innhold i knutepunktsstrategien for boligbygging i Oslo, kombinert med kunnskapen om den befolkningsutviklingen byen har hatt og vil komme til å få i årene fremover, kan det jo ikke bli noen overraskelse at man velger å åpne for en høyere utnyttelse av de områdene som ligger nærmest kollektivknutepunktene» står det videre i svaret til historielaget.

Redegjørelse

– Vi finner grunn til å stille oss spørsmål om hva som har forgått i bydelen i denne saken, skriver Faller, og lister opp tre muligheter historielaget ser for seg kan ha skjedd:

  • Bydelsadministrasjonen var innforstått med konsekvensene av kommuneplanen for Nedre Grefsen, men kommuniserte det ikke videre til bydelspolitikerne - eller de kommuniserte det på en for bydelspolitikerne uforståelig måte.
  • Bydelsadministrasjonen var innforstått med konsekvensene av kommuneplanen for Nedre Grefsen og kommuniserte det videre til bydelspolitikerne.
  • Bydelsadministrasjonen var ikke innforstått med konsekvensene av kommuneplanen for Nedre Grefsen - noe nevnte e-post antyder ikke medfører riktighet.

– Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen oppfatter alle tre alternativene som problematiske og ber, med bakgrunn i dette, om en redegjørelse av prosessen Bydel Nordre Aker har hatt med arbeidet med Kommuneplan 2015-Oslo mot 2030, skriver Faller.

Vil kommentere senere

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med bydelsdirektør Øyvind Henriksen, som sier han mottok henvendelsen fra historielaget 13. mars.

Han vil først svare på brevet fra historielaget før han uttaler seg nærmere.

Både lokalpolitikere og bydelsdirektøren har tidligere understreket at de ikke var kjent med at nedre Grefsen var en del av utviklingsområdet Storo da Kommuneplanen var til høring.

– Jeg kan bare beklage på vegne av bydelspolitikerne at vi ikke så dette. Fagekspertisen som sitter i bydelsadministrasjonene burde imidlertid ha sett det da planen ble gjennomgått. Når det er sagt tror jeg ikke noen har underslått informasjon, har BU-leder Per H. Christiansen (H) sagt.

Tidligere leder i bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité, Erik Borge Skei (V), har tidligere sagt at:

– Det er ingen tvil om at forrige bydelsutvalg ville gått kategorisk i mot dersom tiltaket hadde vært erkjent under behandlingen. Selv om fortetting omkring kollektivknutepunkt vanligvis er et godt prinsipp, er det en dårlig idé her. Administrasjonen overså dette i sin saksfremstilling, og dessverre fanget ingen lokale politikere dette opp under behandlingen, ei heller andre.

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen har selv tidligere uttalt følgende til Nordre Aker Budstikke:

– Det er svært beklagelig at dette ikke ble fanget opp under vår saksforberedelse. Nå får vi håpe at de initiativ som tas av bydelspolitikerne vinner frem.

Les alt om Kommuneplan-avsløringen her!

LES OGSÅ: Disse eiendommene på nedre Grefsen vil Byantikvaren verne

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse