Tror ikke på gigantblokker på Grefsen

GREFSEN SOM NORDSTRAND? I Kongsveien sentralt på Holtet har det de siste årene vært en omfattende utbygging. Fortettingen har vært i form av lavblokker og rekkehus, i kombinasjon med eksisterende småhusbebyggelse. Ved en eventuell fortetting av Grefsen bør man se hit, foreslår Nordre Aker Høyre. Bildet er tatt i fjor vinter. FOTO: NINA SCHYBERG OLSEN (NORDSTRANDS BLAD)

Per Henry Christiansen, styremedlem i Nordre Aker Høyre og BU-leder i bydelen, er trygg på at det aldri blir 12-etasjersblokker på nedre Grefsen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.03.2016 kl 09:14

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Fremtidig fortetting av området bør heller ha Holtet på Nordstrand som modell.

Bydelens største parti, Nordre Aker Høyre, har styrebehandlet den delen av Kommunedelplanen, Oslo mot 2030, som tar for seg fortetting av Storo-området.

Åpner for 2500 boliger

Beboere i området har vært i sjokk etter at menighetsbladet Talefoten avslørte at planen, som ble vedtatt i 2015, åpner for fortetting og blokkbebyggelse på nedre del av Grefsen.

Området består i dag av cirka 260 eneboliger. I fremtiden kan det bli omregulert til 2500 boliger og 55.000 kvadratmeter næring.

LES BAKGRUNNEN: Frykter blokk-sjokk: Åpner for fortetting av småhusområdet på nedre Grefsen

– Fortettingsområdet er for stort

Se bildet større

Per Henry Christiansen, BU-leder i Nordre Aker, og styremedlem i Nordre Aker Høyre. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

«Dersom det skal legges til rette for noen form for fortetting i dette området krever vi at dette gjøres i nært samarbeid med lokalmiljøet og uten høyhus. Videre fremstår omfanget av det avsatte areal til fortetning å være for stort. En eventuell utbygging med fortetting må gjøres på en skånsom måte slik det eksempelvis er gjort på Holtet i bydel Nordstrand» skriver partiet i en uttalelse.

– Vi har, etter at vi ble gjort oppmerksomme på dette, jobbet så mye med saken, at jeg føler meg trygg på at det aldri blir 12-etasjersblokker på nedre Grefsen, sier Per Henry Christiansen, som understreker at han uttaler seg som styremedlem i Nordre Aker Høyre.

LES OGSÅ: Bystyrepolitikeren: Tror nedre Grefsen er ferdig fortettet om 10-15 år

Se bildet større

Nedre Grefsen er i dag et småhusområde, med i hovedsak cirka 260 eneboliger. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Burde blitt opplyst om det

Bydelspolitikerne har fått kraftig kritikk for ikke å ha fanget opp detaljen om fortetting på Grefsen, da saken var til uttalelse i bydelen i 2014.

LES OGSÅ: Langer ut mot politikerne: – Hadde et opplyst enevelde vært bedre?

– Jeg kan bare beklage på vegne av bydelspolitikerne at vi ikke så dette. Fagekspertisen som sitter i bydelsadministrasjonene burde imidlertid ha sett det da planen ble gjennomgått. Når det er sagt tror jeg ikke noen har underslått informasjon, sier Christiansen.

Han peker på at bydelsutvalget kommenterte og pekte på punkter i planen som angår Ullevål, Tåsen, Frysja, Nydalen og Grefsen stasjon ved Storo, og at en fortetting av Grefsen ville blitt behørig kommentert av bydelspolitikerne dersom det hadde blitt fanget opp.

– Burde Plan- og bygningsetaten, og det daværende byrådet, presisert at også nedre Grefsen var en del av fortettingsområdet?

– I ettertid er det opplagt at noen burde gjort oss oppmerksomme på det. Men det er lett å være etterpåklok.

– Hvilket ansvar hadde tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) som bor på Kjelsås, eller andre bystyrepolitikere, for å informere dere?

– Jeg ønsker ikke å kritisere noen for det.

LES OGSÅ: Bård Folke Fredriksen: – Oslos fortettingsstrategi handler om å sikre parker og friareal mot nedbygging, men til gjengjeld å konsentrere utbygging der infrastrukturen og kollektivtrafikktilbudet er godt

Grefsen som Holtet

Nordre Aker Høyre peker på Holtet i Bydel Nordstrand som et småhusområde med vellykket fortetting.

Se bildet større

Holtet på Nordstrand er fortettet med lavblokker og rekkehus. Flere av prosjektene er ferdigstilt etter at dette bildet ble tatt. FOTO: NINA SCHYBERG OLSEN (NORDSTRANDS BLAD)

Christiansen har selv bodd på Holtet i en kort periode, og mener området har blitt fint.

– Jeg har nylig dratt ut dit for å se hvordan det har blitt, og det begynner å bli ferdig. Med lavblokker og rekkehus lagt i terrenget på en måte som ser all right ut. Så får de som bor der redegjøre for hvordan det fungerer, sier han.

LES OGSÅ: «Brutalt politikerovergrep på oss på nedre Grefsen»

Vil har byutviklingsbyråd Marcussen på banen

Saken skal videre behandles i bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité mandag 14. mars, og i bydelsutvalget torsdag 31. mars.

Kommunedelplanen ble vedtatt av bystyret i fjor høst, men planen rulleres og oppdateres regelmessig. Nå blir det viktig for bydelspolitikerne å få inn en presisering i neste rullering om hvordan området eventuelt skal fortettes. Christiansen understreker at utbygging uansett vil kreve en helhetlig reguleringsplan.

«Siden prosessen rundt behandlingen av denne del av kommuneplanen har skapt stor usikkerhet blant Nedre Grefsens beboere, krever Nordre Aker Høyre at byråd for byutvikling klargjør byregjeringens syn på denne delen av kommuneplanen.»

– Noen fra Rådhuset må komme på banen, og gi noen form for signaler om hva den sittende byregjeringen tenker. Men jeg blir forbauset om de sier at det bør bygges høye blokker på nedre Grefsen, sier Christiansen.

LES OGSÅ: – Hvem vil sanere nedre Grefsen?

Dette har Nordre Aker Budstikke spurt om

Nordre Aker Budstikke har siden 1. mars gjentatte ganger vært i kontakt med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) og hennes byrådssekretærer for å få det sittende byrådets syn på kommunedelplanen.

Byråden har så langt ikke svart på spørsmålene våre. Vi har blant annet spurt om følgende:

  • Vil byråden komme til et folkemøte og svare på spørsmål om saken?
  • Hvem har avgjort og hvordan er prosessen med å velge ut gatene/eiendommene dette gjelder?
  • Hvordan kan folket påvirke/komme med innspill til den rullerende kommuneplanen?
  • Burde «Grefsen» vært nevnt eksplisitt i selve kommuneplanteksten på lik linje med Nydalen og Storo?
  • Vil ekspropriering av eiendommer være et alternativ?

Følg saken om kommunedelplan-avsløringen og fortetting av nedre Grefsen, her.

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse