Tror på kirke- kompromiss

Trond Bakkevig.
Foto: Tone Berild Kristiansen

Striden om statskirken kan løses ved å fjerne paragrafen om en statsreligion fra Grunnloven. Det tror Aps kirketopp Trond Bakkevig. Han støtter forslaget om å fjerne statsreligionen fra Grunnloven og samtidig få inn en ny formulering som sier noen om forholdet mellom stat og kirke.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo vest: Aps kirkefraksjon på Stortinget, Anniken Huitfeldt og Torfinn Opheim, foreslo i Dagsavisen i forrige uke å revidere paragraf 2 og 12 i Grunnloven. Disse sier blant annet at den evangelisk-lutherske tro skal være statens offentlige religion. Samtidig vil de ha nye formuleringer inn i Grunnloven, som skal si noe om relasjonen mellom kirke og stat. Forslaget høster ros fra Trond Bakkevig, nåværende prost i Vestre Aker prosti. Bakkevig tror at kompromisset kan reddet Ap fra en smertefull splittelse om statskirken på partiets landsmøte i april.

– Jeg tror dette er en måte å komme seg ut av det villniset vi er inne i. Det vil ta bort det som er diskriminerende i Grunnloven og beholde kontinuiteten, sier Bakkevig til Dagsavisen.

Internt i Ap er det stor uenighet om statskirken. Sentrale Ap-topper har tatt til orde for en frikirke, mens andre vil beholde dagens ordning. Da spørsmålet om statskirkens fremtid var oppe til høring i bystyret valgte Arbeiderpartiets representanter å avstå fra å stemme. Et valg som høstet stor oppmerksomhet fra resten av bystyret, ikke minst siden det var Aps egen kulturminister Giske som har sendt saken ut på høring. Politikere fra andre pariter syntes det var sterkt kritikkverdig at ikke Ap i hovedstaden ville flagge hva de mener. Dagsavisen har avdekket at det er en stor intern uenighet i partiet. I den opphetede diskusjonen ses kompromisset som en mulig redningsplanke, i følge avisen.

– Jeg reagerer positivt på dette forslaget ut fra to anliggender. Det er helt rett at den tid er forbi da staten hadde en offisiell religion. Samtidig må vi erkjenne behovet for kontinuitet og bevaring av den langvarige og dype bindingen mellom kirke, stat og folk, sier Bakkevig. Han har fulgt debatten om statskirken nøye og mener den er på villspor.

– Jeg synes det har vært litt skyggeboksing i det siste. Det virker som om enkelte er opphengt i begrepene. "Statskirke" blir et viktig ord å bevare i stedet for å spørre hva den skal inneholde. Nå bør man diskutere de juridiske og praktiske grepene vi må ta, sier Bakkevig til Dagsavisen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse