Tror på reduksjon av Stasjonsbyen

Vigdis Dahlseide og Conny Mossefin har siden 2004 vært engasjert mot planene om 1000 nye boliger i Grefsen Stasjonsby.

Etter folkemøtet forrige tirsdag har Vigdis Dahlseide en god følelse. Kampen er på ingen måte vunnet. Men beboerne har begynt å engasjere seg. Seier er mulig!

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Grefsen: Grefsen Stasjonby er i ferd med å bli en skikkelig het politisk potet. Venstre og SV har vært klare på at de mener prosjektet er for stort og for dårlig utredet, og ønsker tid. Nå rives Oslo Arbeiderparti internt om hva de skal mene. På bydelsnivå er alle partier enige. Et samstemt Bydelsutvalg har sagt nei til prosjektet. Men sentralt ønsker noen i Ap å følge Høyre og FrP, og si ja til bygging av 1000 nye boliger langs Ringveien, mens andre i partiet mener Vigdis Dahlseide og alle de andre innbyggerne i Nordre Aker som har protestert har krav på en bredere utredning av konsekvensene Grefsen Stasjonsby vil dra med seg.

Tema i valgkampen

- Oppmøtet på folkemøtet var veldig bra. Stadig flere i bydel Nordre Aker begynner å forstå hvor alvorlig denne utbyggingen vil være for deres eget nærmiljø, om prosjektet gjennomføres slik det er foreslått, sier Dahlseide. Hun tror engasjementet bare vil vokse i ukene fremover, og mener de politiske partiene i stor grad vil bli målt på denne viktige saken, når folk i Bydel Nordre Aker skal stemme om noen månender.

- Jeg kan ikke legge skjul på min skuffelse over Høyre. Jeg gikk til dem først for å få diskutere mulighetene for en konsekvensutredning. Jeg blir konsekvent ikke hørt. Desto mer gledelig at krefter i Arbeiderpartiet har snudd. Jeg håper og tror at fornuften vil seire, sier Vigdis Dahlseide.

Mye å lære

Det var i 2004 hun fikk øynene opp for hva som holdt på å skje. Hun mottok et nabovarsel om prosjektet. I motsetning til tusenvis av andre satte hun seg ned og skrev et brev, og hun gikk til PBE og fikk se en fysisk modell. Da gikk volumene virkelig opp for henne. Til daglig er Dahlseide informasjonsdirektør hos Citroen, og har mer enn nok å fylle hodet sitt med. Likevel benyttet hun kveld etter kveld på å lese papirer, skrive brev og sette seg inn i hele den politiske sjargongen.

- Det er som de ønsker å stenge oss legfolk ute. De kaller ikke et høyhus for et høyhus. Det tar lang tid for å skjønne hva de faktisk beskriver, sier damen som etter en bratt læringskurve både kan saksgang og kan lese dokumenter fra Plan og Bygningsetaten. Vigdis Dahlseide underslår ikke at hun til tider er sliten og lei av å slåss, men hun nekter å gi opp.

Provosert

- Jeg hadde trolig latt prosjektet reise seg uten å protestere, hadde det ikke vært for holdningene jeg møtte i Plan og Bygningsetaten. Jeg ble ikke tatt på alvor. Og jeg savnet en analytisk distanse til prosjektet, sier hun. Overraskelse, frustrasjon og fortvilelse var hennes første reaksjon etter et møte med partene i august i fjor, der det kom frem at prosjektet ikke var tankespinn, men tøffe realiteter. Hun bestemte seg for å gi opp, men ombestemte seg dagen etter, og sammen med mannen sin gikk hun fra dør til dør og samlet underskrifter. 300 signaturer kom fort, blant andre fra Conny Mossefin, som ganske snart ble helt sentral i arbeidet og har bidratt med betydelig fagkunnskap. Hun og flere andre har vært til uvurderlig hjelp, og uten denne støtten hadde det ikke vært mulig å fortsette.

- Vi fikk til en måneds utsettelse. Det ga oss tid til å samle inn 1500 underskrifter mot planene, og vi fikk til enda en utsettelse. Da saken var oppe i Bystyret 25. oktober, endret Ap ståsted, og dermed fikk vi nytt håp, forteller hun.

Siden har det vært umulig å forstå hva som faktisk er skjedd i saken, mener hun. Alt var stille før det plutselig kom opplysninger om at Bydel Sagene hadde fått saken tilbake til ny uttalelse.

- Nå skulle man se på nye momenter rundt trafikksituasjonen. Jeg opplevde dette som et forsøk på å få saken videre uten å vekke oss som kjempet mot. Vi hørte ingenting.Heller ikke Bydel Nordre Aker. Jeg har fortsatt problemer med å forstå hvordan Byrådet og Plan- og bygningsetaten tenkte, sier hun.

- Nå kom det politiske signaler til oss om at saken ville bli stående stille til etter valget, og at vi hadde mer tid på oss. Men så kom oppslaget i Dagens Næringsliv der utbygger truer med å stanse hele prosjektet dersom ikke Ap samler seg og sørger for fremdrift. Så vidt jeg forstår rives Ap nå mellom innbyggernes krav til konsekvensutredning på den ene siden og ønsket om nye boliger raskt, på den andre siden. Jeg mener dette er en konstruert problemstilling. Oslo har tid til å vente. Stasjonsbyen har så mange konsekvenser at prosjektet ikke må gjennomføres uten en langt grundigere gjennomgang av alle sider enn hva vi har fått oss forelagt så langt, sier Vigdis Dahlseide.

Høyde og trafikk- Høyden på husene skremmer, men tettheten er like ille. Vi vil ikke ha en sammenhengdende mur lang Ringveien som ødelegger utsikten og stenger oss inne. Vi vet det blir støy, og vi vet det blir trafikkproblemer som kommer i tillegg til de trafikkproblemene vi allerede har. Fremtidsvisjonene som PBEs såkalte eksperter opererer med er ikke troverdige. Det antall biler de spår vi skal få på veiene i området etter utbyggingen er allerede overskredet i dag, før utbyggingen. Du behøver ikke være veldig klok for å vite at utviklingen ikke går i retning av færre biler. Ja, vi er et trafikalt knutepunkt for kollektivtrafikk. Men nei, det betyr ikke at folk som bor her i dag ikke bruker bil. Og det betyr ikke at kommende innbyggere i denne delen av Oslo vil skille seg ut fra resten av Norge og klare seg uten bil til og fra jobb, barnehage eller butikk. Vi krever realistiske vurderinger av alle sider ved disse planene. Utbygger, PBE og et politisk flertall ønsker å bygge en drabantby foran boligene våre. Uten grøntarealer og infrastruktur som du finner i de velfungerende drabantbyene. Vi mener vi har krav på en konsekvensutredning, Vi mener hele byen trenger en slik utredning. Og vi mener utredningen må komme uansett hvilket regelverk PBE legger til grunn, sier hun.

Ikke organisert

Frem til nå har ikke motstanderne av Stasjonsbyen laget noen formell organisasjon. Men de ønsker å lære av erfaringen fra andre lokale protestaksjoner i Oslo. Ikke minst Aksjon Vern Husebyskogen i Bydel Vestre Aker har vist at engasjerte naboer kan sette politisk dagsorden, og bidra til å flytte store velgermasser. Vigdis Dahlseide lover at hun vil slåss videre. Og håper at enda flere støttespillere etter hvert knytter seg til. Ikke minst er det behov for folk som kan politiske prosesser rundt byggeprosjekter, og folk som kan støy og trafikk.

- Det bor mange veldig kunnskapsrike mennesker i Bydel Nordre Aker. Nå håper jeg flere ser behovet for å jobbe for vern av sitt eget bomiljø. Bydelspolitikerne våre gjør en flott innsats, men langt fra alle når frem i forhold til sine egne partigrupper i Oslo Rådhus. Derfor må vi jobbe på siden av det politiske systemet, avslutter hun.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse