Tror på spleiselag

Prosjektleder Jan Engen tror på spleiselag om nedgraving av kraftledningene, og tror flere er positive til tilbudet fra Oslo Vei.

Dagen derpå tror Oslo Vei fortsatt på spleiselag. – Dette er et tilbud fra oss til beboerne, og flere er positive, sier prosjektleder Jan Engen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Jan Engen i Oslo Vei er enig i at stemningen ble amper under møtet. Likevel ser han frem til de to påfølgende informasjonsmøtene.

– Vi forstår at det er mange meninger om vårt forslag til spleiselag. Bortsett fra noen småjusteringer, vil vi likevel foreslå akkurat den samme økonomiske løsningen for nedgraving av kablene i de to påfølgende møtene, sier han.

Konkurranse

Engen kan fortelle at det Oslo Vei håper på, er en innbyrdes konkurranse mellom beboerne langs de tre foreslåtte strekkene.

– Der vi møter best betalingsvilje vil vi legge vårt fokus på ny trasé, og eventuelt bidra med den summen som mangler til slutt, sier han.

Videre fremdrift, etter alle møtene, blir å sende ut brev til hver enkelt berørt beboer, med takst og konkret sum som Oslo Vei ønsker som bidrag.

– Enten svarer man ja eller nei. I tillegg vil det bli sendt ut mer informasjon om lånefinansiering og nærmere kartdetaljer om hvor de foreslåtte traseene ligger, sier Engen.

25 millioner

På tirsdagens møte ville ikke Oslo Vei gå nærmere inn på salgssummen av tomten i Grefsenkollveien 14. Men Engen forteller at det ikke er noen hemmelighet.

– Oslo veivesen (nå Oslo Vei) har eid tomten i mange år. For tre år siden solgte vi tomten for 25 millioner kroner til Bakke-gruppen. I dag leier vi den tilbake. Etter salgsavtalen er det vår oppgave å sørge for at kraftledningene kommer i jorden, innen en gitt tidsfrist, slik at kjøper kan starte sin utbygging, sier han. Engen understreker at nedgravingen er et tilbud til beboerne fra Oslo Vei.

– Vi synes fortsatt det er irrelevant å dra frem hva vi har fått betalt for tomtesalget, i forhold til vårt økonomiske bidrag til nedgravingen. Dette er veldig enkelt - vi sørger for nedgraving og ønsker at beboerne er med og betaler. Det blir "take it or leave it", sier prosjektlederen, som legger til at tilbakemeldinger viser at flere er positive til Oslo Veis forslag, sier han.

I tilfeller hvor grunneier eventuelt vil nekte å la kabelen bli gravet ned i sin hage, kan Hafslund Nett søke NEV om ekspropriasjonsrett.

Dette er veldig enkelt - vi sørger for nedgraving og ønsker at beboerne er med og betaler.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse