Tryggere eldreomsorg i denne sekken

Prosjektleder Heidi K. Nordal, sykepleier William Parker og spesielkonsulent Bente Tveit i Bydel Nordre Aker, med sekken bydelen har kjøpt inn om lag 60 av. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hjemmesykepleierne i Nordre Aker blir nå utstyrt med en sekk som skal profesjonalisere tjenestene de tilbyr bydelens eldre. Det skal øke tryggheten for brukerne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.01.2017 kl 08:43

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS: Med støtte fra pilotprosjektet Alders- og demensvennlig by, har hjemmetjenesten i Nordre Aker gått til innkjøp av utstyrssekker med blant annet måleutstyr for temperatur, blodtrykk, puls, blodsukker og urinprøve.

– I en alders- og demensvennlig bydel er det viktig for bruker/innbygger og deres pårørende å vite at «alle hjelpere rundt», det vil si fastlegen, AMK-sentralen, vaktlegen og hjemmetjenesten jobber best mulig sammen. Det skaper trygghet i hverdagen og i akutte situasjoner, sier Heidi Karsrud Nordal, som er prosjektleder.

LES OGSÅ: Eldre tør ikke å gå ut når det er glatt. Her er løsningen

Manglet utstyr ute hos brukerne

Se bildet større

William Parker er sykepleier i Hjemmetjenesten og mener utstyrssekken gir økt trygghet både til brukerne og til dem som er ute på hjemmebsøk. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

For at samhandlingen skal være best mulig må den som først kommer til brukeren, være seg primærkontakten, tjenesteansvarlig sykepleier, kvelds- eller nattevakten fra hjemmetjenesten, være i stand til å vurdere helsesituasjonen.

Det bekrefter sykepleier William Parker. Med bakgrunn fra akuttmottak på sykehus, var han vant til å ha nødvendig utstyr tilgjengelig for å kunne diagnostisere raskt, og iverksette den hjelpen pasienten trengte.

Da han kom til hjemmestjenesten i Nordre Aker opplevde han at instrumenter for vitale målinger av helsetilstanden manglet når han var ute i felten.

Riktig hjelp

– Kommer man til en bruker som er dårlig, for eksemepel tungpustet og har redusert allmenntilstand må vi ringe legevakt eller 113 for assistanse. Med disse måleapparatene kan vi enklere fastslå helsetilstanden, og om noe har endret seg, for slik å gi riktig hjelp raskere når det er nødvendig, sier Parker.

Det er spesielt utfordrende for hjemmetjenesten når stadig flere av dem som bor hjemme er i dårligere form, eller er demente og ikke kan redegjøre for egne behov.

Når hjemmesykepleieren i større grad kan fastslå hva som feiler pasienten, og kan videreformidle dette til lege, kan man unngå unødvendige innleggelser, utrygghet eller for sen behandling.

Parker mener derfor sekken gir økt trygghet både for de ansatte og brukerne.

– Det gir en trygghet å vite at vi kan hjelpe brukerne raskere, og det reduserer stressnivået. Dessuten hever det nivået på den hjelpen vi gir, og øker profesjonaliteten, sier han.

LES OGSÅ: Elsa kom i 90-årskrisen: – Det var ingen å ringe til lenger

Først i Oslo

Måleinstrumentene i sekken er i dag mangelvare i hjemmetjenesten. Selv om de finnes, er de ikke med ut på hvert besøk.

Se bildet større

Heidi K. Nordal, William Parker og Beri Tveit i Bydel Nordre Aker. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydel Nordre Aker blir trolig første bydel i Oslo der alle sykepleiere og hjelpepleiere i hjemmetjenesten, både dem som er stasjonert på Myrer og på Tåsen, alltid har sin egen sekk med disse hjelpemidlene med seg ut til brukerne.

Innholdet i sekkene er satt sammen av utviklingshjemmetjenesten, som ligger under Sykehjemsetaten. Prisen på tiltaket er 200.000 kroner, opplyser Heidi Karsrud Nordal i pilotprosjektet Alders- og demensvennlig by.

– Inititaivet kom fra seksjonssjefen for hjemmetjenesten, etter innspill fra de ansatte. I prosjektgruppen var det enstemmighet om at dette var et riktig tiltak å bevilge penger til, sier hun.

Som alle de andre tiltakene som settes i gang i regi av pilotprosjektet Alders- og demensvennlig by i Nordre Aker, vil erfaringene fra bruken av utstyrssekken også evalueres og vurderes implementert hos de øvrige bydelene i Oslo.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse