ANNONSE
Annonse

Turstien som ble til gjørme

Skogsdriften ved Solemskogen har satt turstien ut av drift.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 26.09.2014 kl 15:50

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SOLEMSKOGEN/LILLOMARKA: Jeg er overrasket over hvor gjørmete det er her og hvor dype spor de har klart å lage selv i en så tørr og fin sommer som vi har hatt i år, sier Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Sammen med avisen har han tatt turen opp til Solemskogen og innover. Kommunen er i full gang med hugst i området, og turtraseen mot Linderudsetra blir brukt til utkjøring. Turgåere har reagert på hvordan det nå ser ut i turtraseen.

- Gjørmehav

- Det er jo lite trivelig å møte dette gjørmehavet for to- og firebeinte. Dette er verdifull nærnatur, som mange folk benytter til tur, trim og trening, sier Håpnes, selv Kjelsåsbeboer.

Dette gjelder Oslo kommune som hugger i egen skog. Traseen opp til Linderudsetra ble ifølge Bymiljøetaten anlagt som skiløype på begynnelsen av 80-tallet, som en del av konkurranseløypene i Linderudkollen. Skiløypa benyttes ikke til konkurranser lengre, men prepareres med løypemaskin om vinteren.

Ifølge Eivind Birkeland, skogforvalter i etaten, vil løypa mot Linderudsetra bli planert og satt tilbake til samme stand som tidligere.

Planere

- Selv om det blir noe dype spor i forbindelse med skogsmaskinene, så har vi ansett det som bedre å bruke eksisterende løype til dette, fremfor å kjøre der det ikke tidligere har vært kjørt. Men når hugsten er ferdig, så vil vi planere og sette løypen tilbake til den stand den var i tidligere. Vi bruker også naturlig masse langs traseen til dette, sier skogforvalteren.

Men er det ikke slik at utkjøring bør skje med frost i bakken, så skadene blir mindre?

- Vi har ansett det som forsvarlig å kjøre ut tømmeret likevel. Når gressarter og annen bunnvegetasjon kommer tilbake neste sommer får vi tilbake det bildet vi ønsker i denne løypen, sier Birkeland, og legger til at hensikten med hugsten er på sikt å skape en mer spennende og variert skog for friluftslivet samtidig som det miljøvennlige skogsvirket blir utnyttet.

Trusler mot biologisk sjeldent artsmangfold

Håpnes fra Naturvernforbundet forteller om skogbruk, som ikke bare setter dype spor, men også skaper erosjon, avrenning og forandringer i vegetasjonen.

- I dette tilfellet her, er det nok mest stygt og grisete, og ingen direkte trussel mot biologisk sjeldent artsmangfold. Samtidig er det viktig å understreke at slik aktivitet  faktisk er lovlig, sier Håpnes.

Men generelt mener Naturvernforbundet at norsk skogbruk har store miljøutfordringer.

- På nasjonalt nivå har Naturvernforbundet nylig avdekket at over 1200 områder som er verdifulle for biologisk mangfold, og som skogbruket selv hevdet de skulle ivareta på en økologisk god måte, er blitt hogd de siste årene. Mye mer alvorlig enn hjulspor, som tross alt skal planeres og tilbakeføres, sier Håpnes.

Samtidig vil Håpnes og Naturvernforbundet påpeke at de har en god dialog med Oslo kommune. 

- Oslo kommune er etter vår mening en de beste i klassen på skogbruk i Norge, og de har gode ambisjoner for et mer miljøvennlig skogbruk. De ivaretar verdifulle gammelskoger og driver utstrakt plukkhogst, der gjenstående trær danner fine friluftsskoger, sier Håpnes, og legger til at forbundet forutsetter at turtraseen blir satt iorden igjen så raskt som mulig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse