Tweens - foreldrenes speil

– Ofte har vi et annet dekor på klærne, som her, sier Cecilie Høyer, og viser oss en moteriktig T-skjorte, men med barnlig motiv.

Barn er barn like lenge som de var før. At de prøver å se eldre ut enn de er, påvirker ikke barndomskulturen, viser ny forsking.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.03.2006 kl 13:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo: Blir barn i dag ungdommer for tidlig, eller er det bare utenpå? Mange uttrykker bekymring, og er redde for at barn går glipp av viktig barndom fordi de prøver å se eldre ut enn de er. Men oppfører barn seg som fjortenåringer selv om de kler seg som en? Få ting tyder på det, mener sosialantropolog Mari Rysst ved Kulturhistorisk museum / SIFO.

– Barn i dag er ikke så veldig forskjellige fra hvordan de var før. De er stadig kreative og kompetente på det de holder på med. De er fantasifulle og veldig opptatte av hopp og sprett og lek. Hvordan barn forholder seg til hverandre, for eksempel hvordan de forholder seg til det motsatte kjønn, ser heller ikke ut til å ha forandret seg så veldig. Vi har lite å frykte på den kanten foreløpig, sier Rysst.

Barna vi snakker er mellom 9 og 12 år og befinner seg midt i mellom barn, og tenåring. Vi snakker om forskjellene mellom teens og tweens. Ordene kommer av det engelske "between" (mellom), og er et allerede etablert begrep i USA.

– Teens og tweens er de to begrepene som markedskreftene har satt på dem. Dette har sammenheng med at de prøver å lage en tweens-gruppe som en ny forbrukergruppe, forteller Rysst.

Vest kontra øst

Rysst skriver i disse dager en doktoravhandling om tweens. For å komme nærmere inn på denne aldersgruppen har hun i en to-årsperiode fulgt 10-åringer på to Oslo-skoler. En på østkanten og en på vestkanten.

– Det er ingen større forskjeller på øst- og vestkantbarn. Barna er i bunn og grunn opptatt av de samme tingene, som sport, lek og moro, fotball og popmusikk. Interessefeltet er ganske likt. Det eneste som skiller dem, er at vestkantbarna kanskje har litt andre reise- ferie og fritidsvaner. Dyrere, rett og slett. Det har nok sammenheng med at foreldrebakrunnen er forskjellig, at det gir seg utslag i nettopp hvordan de tilbringer ferie og hva de kan ta seg råd til av fritidsaktiviteter. Men – dette er ikke på noen måte overraskende, sier Rysst.

Skolene hun har fulgt, har store etniske forskjeller. Skolen i vest ligger i en av de rikeste bydelene med tilnærmet ingen elever med innvandrerbakgrunn. I øst derimot, har 30 prosent av elevene slik bakgrunn. Men hvilke skoler det er snakk om, vil hun imidlertid ikke røpe.

Utgangspunktet for avhandlingen var at det ble skrevet om dette veldig mye i media rundt 2001 om at barndommen var i ferd med å forsvinne, og at barn ble seende ut mye eldre enn de var. Altså at særlig den aldersgruppen fra 9 til 12 år prøvde å se eldre ut enn de var, at de prøvde å bli fjortiser. Hun ville se om dette stemte eller om det var noe i påstandene om at barndommen var i ferd med å bli borte.

– På noen måter så stemmer det. Det er både og. Det er noe med at de ytre rammen forandrer seg. Da tenker jeg på hva som er "inn", hva de leker og hva de holder på med. Det har mye med at populærkulturen trenger inn i alles verden. Overalt hører vi jo for eksempel popmusikk. Barnekulturens innhold har forandret seg, og på noen områder ser det ut til å bli mer likt tenåringers.

Normer

Dette liker ikke tenåringene noe særlig. De vil ikke at disse små skal trenge seg inn på deres område.

– Det er veldig interessant å se hvordan disse jevnaldernormene preger de ulike aldersgrupper. Tenåringene er like opptatte av at de som er tweens ikke skal se ut som dem. Akkurat som de voksne er opptatte av. Og tweensen selv har strenge regler på hva de kan tillate seg å gå i av utfordrende klær, avslutter Rysst.

Det er altså ikke så mye som har forandret seg fra tidligere. Barn er fremdeles barn. Barndomskulturen er under stadig utvikling og forandring. Men det skjer gradvis og i takt med den generelle samfunnsutviklingen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse