ANNONSE
Annonse

Brukerutvalget:

– Uakseptabel Nav-behandling!

Leder av Navs nye brukerutvalg for Nordre Aker, Harald Trulsrud, innkaller nå til brukerutvalgsmøte.

Leder av bydelens Nav-brukerutvalg er opprørt. – Helt uakseptabel behandling av brukerne – dette skal vi til bunns i, sier Harald Trulsrud.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Leder av Nordre Aker Navs nye brukerutvalg har fulgt med i Nav-debatten i Nordre Aker Budstikke.

Uakseptabelt– I utgangspunktet skal ikke brukerutvalget gå inn i enkeltsaker – men her er det tydelig at det er flere enn én som er oppgitt over saksbehandlingen i Nav Nordre Aker – helt uakseptabelt at folk skal måtte oppleve slik behandling fra systemet. Nordre Aker er jo også ett av Nav-kontorene som har arbeidet lengst i reformen, sier Trulsrud som forteller videre at han i forrige brukerutvalgsmøte spesielt forespurte om fokuset på dagpengesituasjonen ville gå på bekostning av saksbehandlingskøene for de andre velferdsytelsene – som for eksempel uføretrygd, rehab- og attføringssaker.

Innkaller til møte

– Det fikk jeg tilbakemelding om at ikke ville skje. Men jeg vil nå ta initiativet til et møte med partene i utvalget, og be om en gjennomgang av Nav-statusen i Nordre Aker, sier Harald Turlsrud, som sammen med blant annet medlem fra eldrerådet, råd for funksjonshemmede og andre representanter fra brukerorganisasjoner, utgjør det nye brukerutvalget for Nav Nordre Aker.

– Vi skal være en samarbeidspartner til Nav-enheten, og blant annet påse at kommunikasjonen mellom brukerne og enheten fungerer. Det kan det jo tyde på at ikke alltid fungerer, sier Trulsrud.

Undergraver målsettingen– At folk må slåss i systemet er jo med på å undergrave reformens målsetting om mest mulig aktivitet. Brukerne vil jo i stedet for å kanskje ha noen krefter igjen til å være i aktivitet, bruke opp all energi og fokus på å kjempe i saksbehandlingssystemet, sier Trulsrud, som til daglig er forbundsleder i Arbeidssøkerforbundet i Norge (AFO).

Flere ansatte!– Slik jeg ser det vil forrige ukes Nav-tiltakspakke fra regjeringen kun opprettholde dagens situasjon når det gjelder antall ansatte i Nav – jeg hadde håpet på en økning av antall ansatte. I tillegg mener jeg at utsettelsen av "arbeidsavklaringspenger" til 1. mars neste år, ikke vil bidra til å bedre situasjonen i Nav for brukerne. Denne nye stønaden vil forenkle regelverket når det gjelder økonomisk stønad til de som har behov for det, og forenkle saksbehandlernes hverdag, mener Trulsrud.

Mer brukermedvirkning– Og jeg finner ikke spor av ytterligere satsing på økt brukermedvirkning i pakka heller. Det er ikke tvil om at økt brukermedvirkning ville ha varslet både systemet og regjeringen om at Nav-reformen begynte å halte allerede på forsommeren 2008. Om Nav-reformen ikke har brukket ryggen, så er den moden for både rehabilitering og attføring – eller kanskje midlertidig uføretrygd er rette stønad, sier lederen for det nye Nav-brukerutvalget i Nordre Aker.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse