- Uakseptabelt med drabantby på Brekke

Slik ser det opprinnelige forslaget til utbyggerne ut - Brekkeveien 8, 19 og Kjelsåsveien 161, og som etter hvert skal behandles av bystyrepolitikerne. (Eksisterende NIVA-bygg helt til høyre - med foreslått tilbygg.)

Utbyggere vil lage 320 nye leiligheter i Brekkeveien og Kjelsåsveien. – Å lage drabantby på Brekke er å rasere området, protesterer naboene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.03.2006 kl 11:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Tom Espen Møller (her foran NIVA-bygget) forteller at beboerne på Brekke har samlet seg, og protesterer mot foreslått reguleringsplan i området. – Vi håper bystyrepolitikerne avviser en drabantby på Brekke, sier Møller.

Brekke: Får utbyggerne Optimo AS og Viken Eiendomsutvikling AS det som de vil, blir det bygget 320 nye leiligheter blant annet på de gamle næringseiendommene i Brekkeveien 19 og Kjelsåsveien 161. NIVA-bygget skal omgjøres til leiligheter, Tandberg-huset skal rives, og erstattes med nye leilighetskomplekser og det skal bygges småblokker nord for Brekkeveien, i nummer 8.

Berørte naboer i området er sterkt imot planene til utbyggerne. Tom-Espen Møller bor selv i Radioveien og kan fortelle at beboerne vil kjempe for en bedre løsning.

– Vi er mange naboer som har samlet oss. Når det gjelder NIVA-bygget er saken ute på høring for andre gang – første runde gikk i høst. Vi er glade for at Plan- og bygningsetaten (PBE) i sitt alternative reguleringsforslag ikke støtter et tilbygg til NIVA-bygget, slik utbygger ønsket i utgangspunktet. Likevel er vi svært skuffet over at PBE ellers gir utbygger fullt gjennomslag for resten av prosjektet, sier Møller.

Tandberg-tomten

Omregulering av gamle Tandberg-bygget i Kjelsåsveien 161 ble levert PBE forrige måned, og er også sendt ut på høring. Brekkebeboerne føler at området nå kan bli rasert av blokker.

– Nåværende bebyggelsen på Brekke er småhus. Utbyggingsplanene betyr blokkbebyggelse i høyder opp til hele ni etasjer. Slike bygg vil oppleves som dominerende, og vil etter vår mening forringe småhus- og friområdene rundt. Særlig med tanke på at byggene vil grense opp mot marka og Maridalen landskapsvern-område. En annen ting er at flere av beboeres lys- og solforhold vil bli vesentlig redusert hvis utbyggerne får gjennomslag for sine planer. Vi mener NIVA- bygget er i en meget dårlig teknisk forfatning, og uansett burde rives. Det støtter bydelsutvalget også, sier Møller. Men det er ikke Plan- og bygningsetaten ikke enig i.

Innsyn, støy og trafikk

Naboene har også protestert mot økt innsyn og støy som de mener vil følge av omreguleringen.

– Det er klart en omregulering fra kontorer til boligbygg betyr store endringer for oss. Det er blant annet planlagt balkonger på øst- og sørsiden av NIVA-bygget, noe som vil gi innsyn rett ned i våre hager. I tillegg betyr en omregulering med 320 nye leiligheter selvfølgelig mye mer trafikk og mindre sikkerhet i småhusområdet. Særlig kritisk er trafikksituasjonen i øvre del av Frysjaveien, der det mangler både fortau og sikre krysningspunkter. Dette er allerede skoleveien for mange barn i området, sier Møller.

Når det gjelder Brekkeveien 8 og 19 (NIVA) skal saken etter høringsfristen (gikk ut 2. mars) sendes med alle kommentarer og innspill – over til bystyret for avgjørelse. Det samme vil etter hvert også skje med Kjelsåsveien 161.

– Vi får håpe på at politikerne i bystyret avviser utbyggingsplanene i den formen de nå er i, og at fremtidige utbyggere på Brekke må satse på langt mer miljøvennlige løsninger, sier Møller.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse