Uaktuelt å rive

Utbygger Optimo AS vurderer absolutt ikke riving av NIVA-huset. – Bevaring er en forutsetning for planforslaget, sier prosjektleder Henning Moell.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Brekke: Optimo AS er utbygger for Brekkeveien 8 og 19, og forteller at det aldri har vært noen aktuell problemstilling å rive NIVA-bygget.

– Vi har brukt Råd for Byarkitekturs uttalelse om markeringsbygg når det gjelder hovedgrep i planen. Og ikke som et argument for bevaring av bygget, slik beboerne mener, sier prosjektleder Henning Moell, og avviser trusler om massive kontorblokker hvis ikke den nye reguleringsplanen får gjennomslag.

– Slik vi ser det vil den opprinnelige reguleringsplanen med kontorblokker føre til mer usikkerhet og ulemper for naboene, sammenlignet med det nye planforslaget, sier Moell.

Optimo synes ikke plan- og bygningsetatens alternative planforslag for NIVA-bygget er tilfredsstillende.

– Forslaget fra plan og bygningsetaten bygger på dagens utforming med eksisterende tverrfløy. Vi er ikke enig i at dette er en bedre løsning, verken for planområdet eller omgivelsene. Tilbygg vil gi grunnlag for å fjerne dagens tverrgående lavblokk slik at sikt og åpenhet nord-sør blir mye bedre og det blir bedre sammenheng i utearealene, sier Moell.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse