Uavklart rundt Berg Gård

Berg Gård i Bergsalleen 21 har stått tom siden årsskiftet. Bygningen er fra 1965.

I desember flyttet Rikshospitalet ut av Berg Gård. Nå står CP-foreningen, som eier bygningsmassen, uten leieinntekter. Hvem som kommer inn er usikkert.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.02.2007 kl 10:26

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Berg: For CP-foreningen er dette en svært viktig sak. Utleie av Berg gård i Bergsalleen 21 var inntil januar i år foreningens viktigste inntektskilde. Rikshospitalets beslutning om ikke å videreføre leieforholdet med CP-foreningen etter at kontrakten utløp ved utgangen av 2006 har satt foreningen i en økonomisk klemme. Hele fjoråret gikk uten at nye leietakere kom på plass. Jobben med å leie ut er da heller ikke enkel.

Det er Oslo kommune som eier grunnen i Bergsalleen. Og kommunen har satt som krav at de drøyt 5000 kvadratmeterne med bygningsmasse skal leies ut til allmennyttige formål. Dermed er i praksis alle typer næringsvirksomhet utelukket. I CP-foreningens hovedstyre ble det i fjor orientert om status i arbeidet med å finne nye leietakere.

Bydelen interessert

Av styreprotokollen går det frem at administrasjonen i CP-foreningen hadde dialog både med Omsorgsbygg i Oslo kommune som er interessert i hovedbygningen med tanke på bruk til barnehager, og med Bydel Nordre Aker. Nordre Aker så for seg en mulighet for å samlokalisere en rekke ulike tjenester for mennesker med bistandsbehov på Berg gård. Bydelen var allerede i fjor sommer i prosess med foreningen med tanke på leie av Låven.

Foreningen var i juni lovet konkrete utspill fra begge i forhold til hovedbygget før St. Hans. Frustrasjonen var påtakelig. Vi siterer: "Prosessen mot Oslo kommune har så langt tatt lengre tid enn ønskelig. Man har ventet med å gå bredere ut med annonsering og involvering av meglere. Dette vil imidlertid bli iverksatt umiddelbart dersom det ikke kommer snarlige, konkrete initiativ til en prosess med sikte på fremtidig leie." Siden den gang har Berg Gård vært annonsert ute i det åpne markedet, men altså uten at noe konkret er skjedd.

Uten resultat

- Jeg ønsker ikke å si veldig mye om hvor saken står. Vi har interessenter, men har ikke oppnådd noen avtale ennå, sier seniorrådgiver Randi Væhle Rodriguez i CP-foreningen til Nordre Aker Budstikke.

- Utleie av Berg Gård har vært vår hovedinntekt i forhold til å drive foreningen i mange år, fortsetter Væhle Rodriguez.

Tidligere institusjonCP-foreningen bygget Berg Gård i 1965, delvis finansiert fra medlemmer, og delvis med penger fra Oslo kommune. Bygningene ble brukt til sentralinstitusjon for CP-rammede i regi av foreningen, helt til Rikshospitalet overtok på midten av 90-tallet. Rikshospitalet fortsatte i samme spor, men etter hvert bare for barn, og utvidet tilbudet til å gjelde forskjellige grupper funksjonshemmede. Nå er barnenevrologisk seksjon flyttet til Rikshospitalet på Gaustad, og Berg Gård står tom, bortsatt fra barnehagen som leier på Låven.

Vanskelig jobbSeniorrådgiver Randi Væhle Rodriguez innrømmer at det ikke er lett å leie ut en stor tidligere institusjon fra 1965. Bygningene er ikke topp moderne. Og foreningen ønsker å finne én stor leietaker, for å slippe å drive en stor administrasjon. CP-foreningen skal primært jobbe for sine medlemmer, ikke med eiendom. I jobben med å finne leietakere har foreningen så langt brukt Opac som veileder, fordi foreningen ikke har den nødvendige ekspertisen selv.

Taper pengerFor hver uke som går med tomme lokaler taper CP-foreningen penger. Dette rammer foreningens 2500 medlemmer over hele landet. I deres øyne burde alle brikker falt på plass for mange måneder siden. Men Randi Væhle Rodriguez ønsker ikke å si noe om hvem foreningen nå er i dialog med.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse