Uenige om hjemmesykepleien

Bydelsdirektør Mona Taasen håper helse- og velferdsetaten vil kjøpe inn samlet privat hjemmesykepleie og praktisk bistand, når også hjemmesykepleien blir fritt brukervalg. – Det vil jo utvilsomt bli ressursbesparende, sier hun.

Byrådet vil innføre fritt valg i hjemmesykepleien. Men lokalpolitikerne i Nordre Aker er langt fra enige om ordningen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.10.2008 kl 13:43

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: I forrige bydelsutvalgsmøte (BU) sto fritt brukervalg i hjemmesykepleien på saksplanen. Nabobydel Vestre Aker har prøvd ut ordningen, som nå evalueres. Byråd for velferd- og sosiale tjenester, Jøran Kallmyr (Frp), håper ordningen er på plass i hele Oslo allerede i løpet av våren 2009.

Ikke overbevist

Hanne Lyssand (SV), også medlem av bydelens helse- og sosialkomité, er ikke overbevist om fritt brukervalg i hjemmesykepleien.

– Ut fra evalueringsrapporten kan det blant annet se ut til at ordningen vil kreve økt bemanning på bydelenes bestillerkontorer. Ifølge de private tilbyderne kan det være problematisk med timinuttersbolkene (det at sykepleierne eksempelvis har ti minutter til å hjelpe brukeren med dusjing, ti minutter til medisinering, etc., journ.anm.) – og at brukerne når som helst kan bytte leverandør. Valg av hjemmesykepleier bør i hvert fall gjelde over en viss tid, sa Lyssand.

Rødt, ved Per Aschjem, er skeptisk til en slik ordning – også på vegne av arbeidsrettighetene til de ansattes i de private tilbyderselskapene – sammenliknet med de kommunalt ansatte.

Høyre derimot ønsker fritt brukervalg i hjemmesykepleien.

– Det blir nok noen praktiske utfordringer. Likevel, de private tilbydere får god tid til å posisjonere seg, sa Møller som også fortalte om en godt fornøyd Vestre Aker-bruker av prøveordningen.

Møter konkurransen

Bydelsdirektør Mona Taasen fortalte også om bydelenes grep for å møte konkurransen med de private hjemmesykepleiefirmaene.

– Da har det jo allerede kommet noe godt ut av dette, sa May-Brith Døssland (V), og viste til bydelens ønske og innsats om å bli enda bedre.

– Og vi har blitt bedre, sa Taasen.

– Samlet innkjøp!

– Det er jo helse- og velferdsetaten som skal stå for innkjøp av de private tjenestene. Slik etaten i dag gjør med den praktiske bistanden – eller hjemmehjelpordningen – hvor det allerede er fritt valg, sier Taasen, som mener begge tjenestene burde få fritt brukervalg samtidig.

– Ikke minst av praktiske og økonomiske årsaker. Likevel, når det blir innført fritt valg i hjemmesykepleien også, håper jeg at etaten kjøper disse to tjenestene samlet. Det vil gi en mer helhetlig omsorg, og vil være ressursbesparende. Det må jo kunne gå an å legge til rette for at en som trenger både hjemmesykepleie og praktisk bistand, får begge disse to tjenestene så langt det er mulig, av samme person i samme "besøk", sier Taasen, og legger til at fritt brukervalg-ordningene ikke nødvendigvis betyr ekstraressurser til bydelenes bestillerkontorer. Hele evalueringsrapporten fra pilotprosjektet i nabobydelen, ligger på Bydel Vestre Akers hjemmesider.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse