Uenighet om ny hall

Flere alternativer til plassering av Korsvoll- hallen bør utredes, mener engasjerte naboer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.01.2006 kl 12:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Korsvoll: "Korsvollhall innen 2007" er Korsvoll Idrettslags ambisjon.

- Mye er skjedd på Korsvollbanen de siste årene. Vi har fått kunstgressbane og flomlys, på mange måter bra endringer. Det vi imidlertid ikke er så godt fornøyd med er bieffektene av dette, hva gjelder støy, trafikk og parkeringsforholdene i nabolaget . Den grønne lungen på sørsiden mellom selve banen og Maurstien vil vi dessuten svært gjerne beholde. I idrettslagets planer ser det ut som denne lille skogen skal bort, uttaler Ove Flataker, talsmann for Ressursgruppen for Korsvollmiljøet, en gruppe beboere fra Korsvollbråtan, Maurstien, Amotveien og Langåsveien.

Parkeringen, slik den foregår, skjer blant annet på tomten vis a vis Korsvollhuset i Langåsveien 20.

Plassen har i en årrekke vært benyttet som parkeringsplass, uten at den er opparbeidet som dette. Forslag til omregulering er inne til behandling i disse dager. I tillegg parkeres det i omkringliggende gater. Utrykningskjøretøyer vil få store problemer med å komme gjennom på fotballkampdager.

- Først må det ryddes opp i nå-situasjonen ved baneområdet, vi stoler vel ikke helt på at støy- og tfafikkproblemene vil løses med enda større bruk av banen med en hall, i tillegg til den mye brukte kunstgressbanen, sier en av de betenkte naboene, Ove Flataker. Han foreslår å vurdere flere alternative plasseringer av den nye Korsvollhallen, et aktuelt sted er i området i nær tilknytning til Korsvoll barneskole. Dette burde også være aktuelt for skolen å se nærmere på.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse