Uenighet om tiltak

Samferdselsbyråden vil ikke vurdere lavere fart i Sognsveien mellom Ring 2 og John Colletts plass før ny rundkjøring er på plass.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.03.2010 kl 10:17

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ULLEVÅL: Det er Samferdselsetaten som har lagt frem forslaget om fartsreduksjon fra dagens 50-sone til 40 km/t i nedre del av Sognsveien. Samtidig ønsker de å skilte øvre del av Sognsveien, frem til Ullevaal stadion, som forkjørsvei. Arbeidet med omlegging til rundkjøring over John Colletts plass skal etter planen starte til høsten.

Ønsker bruk av Sognsveien

Finansieringen for utbyggingen er allerede i gangsatt. Når det gjelder en eventuell lavere fartsgrense må vi se det an etter utbyggingen, sier samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp).

LES OGSÅ: - 50km/t er ok

Han mener det beste for strekningen er utbygging av krysset.

– Dette vil gi god nok trafikksikkerhet til befolkningen i bydelen. Vårt ønske er at de bruker Sognsveien og ikke de andre lokalveiene, sier Kallmyr.

Tidligere leder av Blindern Vel, Knut Audun Sørensen, er skuffet.

– Vi har jobbet lenge for en lavere fartsgrense. Det er enstemmighet om dette i bydelen, men ingenting har blitt gjort, slik jeg ser det. Farten er det største problemet i dette krysset nå, sier Sørensen.

– Politikerne er for omregulering av John Colletts plass. Dette har ingenting med trafikksikkerheten å gjøre. Når det enkleste og det billigste er å senke fartsgrensen! Det er helt likegyldig med fremkommeligheten. Men det å beholde fartsgrensen som den er, har ingen gevinst, sier Sørensen.

For stor tillit til bilistene

Forslagene om 40 km/t mellom Ring 2 og Ring 3, omregulering av Sognsveien til forkjørsvei, samt ett opphøyd fotgjengerfelt på John Colletts plass, skal opp i bydelsutvalgsmøtet fra kl. 18 i kveld (4. mars). Bydelens miljø-, plan og samferdselskomité støtter forslaget om redusert fart, men ønsker flere sikringstiltak, og kan ikke støtte forslaget om forkjørsregulering før den bystyrevedtatte miljøgaten i Sognsveien er ferdigstilt.

Bydelsutvalgsleder Bent Gether-Rønning (H) mener at Samferdselsetaten har for stor tillit til bilistene på John Colletts plass.

– Det kan virke som om Samferdselsetaten har litt for stor tillit til at bilister holder fartsgrensen på 40 km/t. Jeg mener det må fokuseres mer på fartsdempende tiltak som kan gjøre ferdsel for fotgjengere og syklister sikrere. Planene er relativt klare for strekningen fra John Colletts plass opp til Ullevaal stadion, men det gjenstår å gjøre det samme planarbeidet for strekningen sør for John Colletts plass, sier BU-lederen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse