– Uforståelig skjenkeavslag

Tommy Olsen fra Kjelsås er en av deleierne i Kokkamok i Nydalen. – Uforståelig av Næringsetaten, sier han. Arkivfoto

Kokkamok har ifølge eierne aldri mottatt én eneste klage på kafé-/restaurantstøy, men Næringsetaten vil likevel innskrenke skjenkebevillingen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.05.2008 kl 10:44

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: I forbindelse med ny eiersammensetning, har café/restaurant Kokkamok i Nydalen (eiet av Nydalen Restaurantdrift AS) søkt om ny skjenkebevilling, med skjenkestopp inne klokken 02.30, og ute klokken 23.30 – samme som nå.

Avslag

Overraskelsen var stor da «avslaget» kom fra Næringsetaten.

– Vi har aldri mottatt støyklager, Politiet har ingen merknader til søknaden, og i tillegg går Nordre Akers bydelsutvalg (BU) inn for å innvilge søknaden. Da er det helt ufattelig at etaten reagerer som den gjør, sier deleier Tommy Olsen.

Nå i «boligområde»

I etatens innstilling til byråden – hvor søknaden endelig skal behandles – skrives det blant annet at søknaden bør avslås fordi det nå er flere boliger i nærheten enn det var da forrige bevilling ble innvilget i 2006, og at kafeen/restauranten nå ligger innenfor definisjonen «boligområde». I tillegg mener etaten at BUs vedtak om å fornye bevillingen «...ikke er i overensstemmelse med dagens forskrift og praksis...».

Videre konkluderer etaten at det heller ikke foreligger «særlige grunner» for å la Kokkamok få godkjent åpnings- og skjenkebevillingssøknaden.

I næringsområde

– Men Kokkamok ligger på vestsiden av Akerselva, med kun næringsbygg som nærmeste naboer. Selv om det nå er bygget boliger på andre siden av elven, er elven i seg selv et viktig skille mellom næring og bolig – også arkitektonisk. Og ikke minst er elven en vesentlig støykilde i seg selv, mener Olsen.

– Kokkamok ligger i tillegg lavere i terrenget enn boligene på andre siden av elven, og er skjermet i forhold til de nærmeste boligblokkene.

– Ikke disco

Olsen synes også det er spesielt at Næringsetaten ikke velger å lytte til bydelsutvalget.

– De sitter jo på lokalkunnskapen. I tillegg har bydelsadministrasjon kontorer rett ved, og bruker selv stedet i forskjellige anledninger – også til arrangementer utover vanlig åpningstid, forteller Kokkamok-eieren.

– Kokkamok er jo på ingen måte noe diskotek eller nattklubb med dans og høy musikk. I tillegg ligger inngangsparti og parkeringsplasser på andre siden av bygget – ut mot Nydalsveien, sier Olsen.

Etaten opplyser videre til Kokkamok at den vil behandle forslag til ny skjenkebevilling i egen sak og Kokkamok vet i dag ikke hva det kan bety av åpnings- og skjenketider. Men eierne har nå engasjert advokat i saken, og håper på at næringsetaten vil snu.

Studentenes Hus

– Skal man overleve i denne bransjen, må man i det minste være sikret forutsigbarhet på at man får beholde skjenke/åpningsbevillingen i mer enn to år. I motsatt fall undergraves grunnlaget for driften og de betydelige investeringene som vi har gjort i Kokkamok, sier en engasjert Olsen.

Kokkamok ligger for øvrig vegg i vegg med BI-studenthuset, som derimot naboer har klaget på på grunn av støy. Da bevillingen til BI-studenthuset ble behandlet i BU i fjor høst, ønsket BU at bevillingen blir begrenset fra dagens skjenkestopp klokken 02.30, til 00.30. Så vidt avisen kjenner til, skal den saken opp til endelig behandling i løpet av våren.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse