Ullevål-foreldre har planene klare

Bygget er tenkt kun i én etasje ut mot Ullevålsalléen, og i følge FAU ”kledd” med eføy og grønt.

Driftige Ullevål FAU har på eget initiativ fått tegnet skoleforslag på Ullevåls- allé-tomten. - Vi vil vise Utdanningsetaten at dette er mulig, sier leder Henrik Wiig.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.04.2009 kl 14:46

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Rektor Hanne Grønn Larsen og FAU-leder Henrik Wiig har tro på utbygging av skolen på tomten i Ullevålsalleen. Foto: Kristin Tufte Haga

ULLEVÅL: FAU Ullevål (Foreldrenes Arbeidsutvalg) sitter slett ikke på skolegjerdet og venter. Foreldrene har nå allerede - på eget initiativ - fått arkitekttegnet forslag til skolebygg på tomten i Ullevålsalleen 43, som befinner seg kun en veldig kort spasertur unna skolen.

- Tegningene ligger nå hos Undervisningsbygg. Vi vil gjerne vise skolemyndighetene at dette er mulig å få til. Forslaget kan jo også kanskje være med på å fremskynde prosessen, håper både FAU-leder Henrik Wiig og rektor ved skolen, Hanne Grønn Larsen.

Prekært høsten 2009

For det begynner virkelig å haste med å øke kapasiteten ved Ullevål. Dagens skole er tilpasset å romme 420 elever - men allerede er elevtallet oppe i 512, og spesialrommene må brukes til klasserom. Om høsten 2010 sier prognosen at hele 550 elever bor innenfor Ullevåls inntaksområde.

- Foreløpig er det jo ingen plan for hvordan den prekære situasjonen for neste års høst skal løses. Så ting bør begynne å skje snart, sier en bekymret rektor.

Det har vært diskutert flere alternative kapasitetsutvidelser ved Ullevål skole - ifølge rektor helt siden 90-tallet - også eventuell utbygging av eksisterende skoleanlegg, men det er det liten plass til. Nevnte tomt i Ullevålsalleen er ett av alternativene, og som Undervisningsbygg nå utreder i forhold til forestående skolebehovsplan. Planen skal på høring i begynnelsen av juni.

Idrett og undervisning- Det er mulig de endelige tegningene endres noe, og bør derfor foreløpig ikke på trykk. Men det vi ser for oss er en idrettshall som kan deles i to gymsaler, garderober, samt noen få undervisningsrom. Fasaden ut mot alleen er tenkt kun i én etasje - og til sammenlikning ikke høyere enn den hekken som går langs veien i dag. I tillegg foreslår vi å åpne en gangvei fra alleen, over skoletomten og ned til Grønn Rute, som går i skråningen mellom tomten og Ullevål sykehus. Vi tror området vil gjennomgå en forskjønnelse i forhold til slik den kommunale tomten fungerer i dag - som gruslagt lagringsplass for Friluftsetaten, sier Wiig, som heller ikke tror at trafikk-/parkeringsbiten vil by på problemer. Det gjør heller ikke rektor.

Kapasitet for 550 elever

- Ullevål skole har jo i dag aktiviteter fra morgen til kveld, og trafikk og parkeringsløsningen fungerer greit. Det bør den også kunne gjøre i Ullevålsalleen. Hvis vi hadde fått til dette, så kan det bety frigjøring av hele fire-fem klasserom her på Ullevål skole. Det betyr igjen at vi kan ta imot totalt 550 elever - og da er vi helt i rute i forhold til de barna som naturlig sogner til denne skolen i årene fremover. I tillegg vil det eventuelt bli dobbelt så mye hallkapasitet til nærmiljøets aktiviteter utenom skoletid, sier rektoren.

- Ja for dette bygget er tenkt å komme hele området til gode - ikke bare skolen, er både Wiig og rektor enige om.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse