Ungdom under press

Andrea Sørvik (15), Linn Irene Johnsen (15) og Ann-Kristin Røedland (16) deltok som ungdomsledere under Press-kurset på Engebråten.

For fjerde gang arrangerte Engebråten FAU "Presskurs" i samarbeid med Ungdommens Røde Kors, Bydel Nordre Aker og Engebråten skole.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.04.2006 kl 10:26

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Engebråten: - Ungdom utsettes og møter ulike typer press i hverdagen, forteller Mona Melsom, fra "Pressgruppen".

På dagsorden

Elever og foreldre fra 9.klasse var før påske samlet for å diskutere ulike typer press ungdommer møter i skolehverdagen.

- Det er alt fra press om slanking, dop, karakterer, alkohol, rasisme eller klær, som er med å påvirke ungdommenes hverdag, sier Melsom.

Hun forteller at målet med å holde presskurs, hvor foreldre og barn møtes for å diskutere press, er å få satt temaet på dagsordenen.

- Vi har hatt god respons fra tidligere arrangementer, og både elever og foreldre er positive, sier Melsom.

- Presset avtar

I tillegg til representanter fra FAU og Ungdommens Røde Kors, er også tidligere presskursdeltakere med som ledere.

- Vi var selv med på dette kurset i fjor, bare som deltakere, forteller ungdomslederne Andrea Sørvik (15), Linn Irene Johnsen (15) og Ann-Kristin Røedland (16).

De tre jentene synes det er et viktig tema som er oppe til debatt.

- På kurset snakkes det om og diskuteres ulike former for press i ungdommens hverdag, forteller Ann-Kristin.

De opplever at de aller fleste er glad for å få tilbud om å delta på presskurs.

- Det gir foreldre en større forståelse av hva ungdommer opplever av press, i tillegg til at de kan aktivt delta i en diskusjon om hva som kan gjøres forteller Linn Irene.

De tre ungdomslederne forteller at presset likevel avtar fra åttende til tiende klasse.

- Man opplever nok mer press som 8. klassing. Da er man ny elev, på ny skole og forsøker å tilpasse seg det miljøet man vil inn i, sier Andrea.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse