Ungdomssuksess

Falk (14) og Carl Andreas (14 ) på Nordberg ungdomsskole er godt fornøyde med få en alternativ skoledag en gang i uka. Det er motiverenede og ser selv resultater i skolearbeidet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

- Nordre Aker er den bydelen vi er minst bekymret for, sier Majorstua politistasjon. Det forebyggende ungdomsarbeidet i bydelen er årsaken.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Det kom frem da politibetjent Magne Falck i forebyggende avdeling på Majorstua politistasjon redegjorde for samarbeidet mellom politi og bydel i bydelsutvalgsmøtet i april.

LES OGSÅ: - Motiverende å gjøre noe annet

Mye å skryte av

SaLTo-koordinator Unni Haug i Bydel Nordre Aker forteller at det tette samarbeidet mellom bydelen og forebyggende avdeling på Majorstua politistasjon har gitt gode resultater. Arbeidet har fokus på både rus og kriminalitet.

I fjor kunne man lese at politiets og bydelenes prosjekt med unge gjengangere hadde stor suksess. En ung gjenganger er regnet som en ungdom med fire eller flere kriminelle handlinger bak seg. Disse følges tett opp sammen med foreldre av bydelen og politiet. Samtidig har det de siste tre årene vært drevet oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon, et prosjekt som skal videreføres på alle byens politistasjoner i år.

- Vi har få gjengangere og ungdommer i oppfølgingsteam i Nordre Aker og vi vet hvem de er. Derfor er det ikke dette som er vårt hovedfokus, det er å drive forebyggende ungdomsarbeid, sier Haug.

Mye å skryte av

- Det er grunn til å være stolt av det forebyggende arbeidet i bydelen, også det de unge utfører selv, sier Unni Haug, og legger til: - Det er utrolig mye flott ungdom i Nordre Aker.

Hun viser til de det ungdommene selv utretter i frivillige organisasjoner, aktivitetene på for eksempel Trikkehallen, og ikke minst arbeidet som gjøres i Ungdomsrådet og elevrådene.

Være til stede

Natteravnene er et av suksesstiltakene i bydelen.

- Natteravnene er så bra. De fortjener så mye skryt de kan få, sier Haug.

I følge Falck på Majorstua politistasjon har Natteravnene i Nordre Aker beviselig reddet liv to ganger, i 2006 og 07, da sterkt nedfrosne og forkomne ungdommer ble tatt hånd om av ravnene.

Ung-Ung-mekling er et annet tiltak som det har vært satset på i mange år. Alle skolene har fått meklingstilbud gjennom SaLTo eller sentralt fra Utdanningsetaten. Sogn vgs. har mangeårig erfaring, og fra høsten vil alle 8. klassinger på Nordberg læres opp i teknikken.

- Meklingen er tenkt å bedre skolehverdagen ved at man kan gripe fatt i konfliktene der de oppstår. Men den er også ment for å få ungdommene til å tenke annerledes, og endre og holdninger, og dermed ha en positiv effekt ute i miljøene, sier Haug.

Skummelt perfekt-stempel

Hun understreke at arbeidet likevel ikke er i mål. Haug mener man kan bli enda flinkere til å se dem som faller utenfor.

- Nordre Aker er en ressurssterk bydel, med et «perfekt»-stempel. Det skal vi være litt forsiktig med. I en slik bydel er det lettere at de som faller utenfor faller lenger. Alle i bydelen er ikke like, sier Haug, og legger til at det er viktig med fokus på forebyggende fritidstilbud for denne gruppen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse