ANNONSE
Annonse

– Urimelig å tvinge folk gjennom bomringen

Eirik Lae Solberg er Høyres gruppeleder i bystyret, og leder av Samferdsel- og miljøkomiteen. Han satt også i forhandlingsutvalget for Oslopakke 3. Her står han foran den enveiskjørte delen av Maridalsveien som fra 2019 vil tvinges til å passere bomringen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Beboere i Maridalsveien ved Ring 2 må passere bomringen uansett hvor de skal, når nye bomsnitt innføres i 2019. Samtidig kan det bli umulig å besøke Maxbo på Sinsen uten å betale bompenger. Det er urimelig, mener Eirik Lae Solberg (H).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE
Annonse

SAGENE: – Forslagene til nye bomsnitt fra Statens vegvesen gir noen veldig spesielle utslag, sier Eirik Lae Solberg, og trekker frem to eksempler:

  • Beboere i Maridalsveien, mellom Gustav Jensens gate og Ring 2, vil i 2019 måtte betale bompenger (omtrent) bare de vrir om tenningen i bilen sin.
  • Ved Sinsenkrysset vil alle som kjører inn eller ut fra Maxbo kunne bli nødt til å krysse den nye bomringen.

Nye bommer i mars 2019 – flere skal betale

20. desember skal Oslo bystyre behandle forslagene, som er utarbeidet på vegne av Statens vegvesen, til plasseringer av nye bomsnitt i Oslo.

I mars 2019 vil det bli cirka 60 bomstasjoner i Oslo, dobbelt så mange som i dag. 20 av bomsnittene er foreslått plassert i, eller i tilknytning til, bydelene Nordre Aker og Sagene. Her kan du se hvor alle disse er foreslått plassert.

Den nye bomstrategien er en del av Oslopakke 3-avtalen, som det er bred politisk enighet om i Oslo og Akershus. Konseptet det er jobbet ut fra heter «Ring 2 med armer», og innebærer at nye bomsnitt plasseres langs Ring 2, samt utover blant annet i retning Sinsen, Grefsen og Ullevål. Nytt er at bomstasjonene, også de eksisterende, skal registrere passeringer i begge retninger. Det foreslås imidlertid at passeringer av flere bommer innen én time bare belastes én gang.

Tanken er at flere skal være med å betale. I dag belastes cirka 50 prosent av alle bilreiser i Oslo med bompenger. Med den nye ordningen skal dette opp til 76 prosent. Dermed vil de som betaler i dag få en lavere regning (prisene på enkeltpasseringer går ned), samtidig som enda litt flere skal være med og betale. Prisene i den indre bomringen vil bli lavere enn i den ytre.

Kilde: Oslo kommune

Bom som deler boligområde

I tilleggsavtalen til Oslopakke 3, vedtatt i juni i fjor, fikk Lae Solberg og Høyre inn et punkt om at det skal vurderes om de foreslåtte bomplasseringene medfører «særskilte ulemper»:

«Spesielt skal det sees nærmere på om bomplasseringene deler boligområder på en særs uheldig måte, f.eks. at beboere ikke kan nå grunnleggende servicefunksjoner uten å passere en bom.»

– Her må beboerne passere bommen uansett hvor de skal, sier Eirik Lae Solberg, når vi møter ham der Maridalsveien krysser Ring 2, mellom Akerslva og Vøienvollen gård.

Mellom Gustav Jensens gate og Ring 2 er Maridalsveien enveiskjørt. Det betyr at beboere neders i gata må kjøre ut på Ring 2 uansett hvor de skal. Det er her i krysset mellom Maridalsveien og Ring 2 at bommen med navnet R2_8 Maridalsveien er foreslått plassert.


(Kartet viser forslaget til plassering av bom R2_8)

– Skal de for eksempel opp til Sagene, må de ut på Ring 2, kjøre rundt og opp Uelandsgate. Men da har de allerede passert bommen. Det bryter med intensjonen om at folk skal kunne nå grunnleggende servicetjenester, som butikk, lege og postkontor, uten å måtte gjennom bomringen. Det synes vi er urimelig, sier Lae Solberg.

Maridalsveien mot Ring 2. Enveiskjørt i dag. Her i krysset er bompasseringen foreslått. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Oppheve enveiskjøring

Løsningen på problemet er åpenbar, mener Høyres gruppeleder i bystyret, og leder av Samferdsel- og miljøkomiteen:

Denne delen av Maridalsveien må gjøres toveiskjørt.

– Da kan beboerne her kjøre oppover, i retning Sagene, og dermed unngår vi at disse beboene forskjellsbehandles med andre innbyggere i Oslo, og at de kan ta korte og nødvendige kjøreturer uten å passere bomringen, sier han.

– Veien er smal, er det praktisk mulig å oppheve enveiskjøringen?

– Ja, jeg tror det er mulig. Her vil vi be byrådet om å kartlegge hvordan det kan gjøres på en enkel måte, sier Lae Solberg.

Å fjerne bommen helt her, er ingen god løsning, mener han. Det vil kunne gi snikkjøring i den lille gatestubben.

– Men man kan opprettholde innkjøring forbudt fra Ring 2, slik at trafikken oppover kun vil være av dem som bor i gata. Da vil det være snakk om beskjeden trafikk i den retningen. Det kan også løses med noen møteplasser i gata. Slik kan de fleste parkeringsplassene beholdes. Å fjerne parkeringsplassene er ingen fullgod løsning, for de som bor her har ikke tilgang på mange andre parkeringsplasser, sier Lae Solberg.

Maridalsveien er enveiskjørt fra Gustav Jensens gate. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Forslag fra Høyre og Venstre

– Dette er en av de dårligste plasseringene av nye bomsnitt, slik konsekvensene blir for dem som bor her, legger han til.

Men det er ikke den eneste dumme plasseringen. I Sinsenkrysset er det foreslått flere nye bomsnitt for å sørge for at alle som passerer skal betale. Det slår imidlertid dårlig ut for Maxbo Sinsen.

– Slik jeg leser forslaget fra Statens vegvesen og byrådet, må alle som skal kjøre inn på parkeringsplassen i fremtiden gjennom en bom. Det setter Maxbo i en uheldig situasjon, og gir en konkurranseulempe, dersom man ikke kan komme dit fra noen steder i Oslo uten å måtte gjennom en bom, sier Lae Solberg.

– Her er ikke løsningen like åpenbar, men vi vil be om at det blir utarbeidet en løsning som ikke rammer Maxbo på denne måten, sier han.

Høyre har derfor, sammen med Venstre, fremmet forslag om at det utredes nye løsninger for disse to bomplasseringene, samt fire andre bomplasseringer de mener er uheldig plassert i forslaget fra Statens vegvesen.

Fakta: Forslag om bomplasseringer fra Høyre

Venstre er medforslagsstillere på alle unntatt nummer 4.

1. Lørenskog stasjon

Byrådet bes ta initiativ til å etablere innkjøring og parkeringsmuligheter på Lørenskog stasjon for trafikanter fra Oslo uten at de må passere bomstasjonen i Høybråtenveien. Det etableres en fysisk deling av innfartsparkeringsplassen hvis det er nødvendig for å hindre sniking.

2. Rosenholm

Den foreslåtte plassering av bomstasjonen justeres slik at den legges nord for innkjøring til innfartsparkeringsplassen alternativt at det etableres adkomst til innfartsparkeringen fra Oppegård kommune. Det opprettholdes innkjøringsmuligheter til innfartsparkeringen for trafikanter fra Oslo uten at de må passere bomstasjonen ved Rosenholm. Det etableres en fysisk deling av innfartsparkeringsplassen som hindrer sniking.

3. Skillebekk /Enebakkveien

Det bes om en vurdering av om det er teknisk er mulig at et begrenset antall kjøretøy knyttet til konkrete husstander i Oslo kommune ved fylkesgrensesnittene ved Skillebekk og i Enebakkveien kan få fritak i den bommen de ellers må betale i når de kjører hjemmefra og videre inn i Oslo.

4. Bygdøy

Bomstasjonen i Dronning Blancas vei flyttes til rampe E18 retning Oslo sentrum ved Bygdøylokket og det etableres toveis bomstasjon nederst i Bygdøy allé på hensiktsmessig sted slik at trafikanter fra Bygdøy fortsatt må betale når de kjører inn mot sentrum.

5. Maridalsveien

Byrådet bes legge fram et forslag til hvordan Maridalsveien mellom Ring 2 og Gustav Jensens gate kan omgjøres til toveistrafikk. Forslaget legges fram tidsnok til at toveistrafikk kan innføres før de nye bomsnittene er etablert.

6. Sinsen

Byrådet bes arbeide for en løsning ved Maxbo på Sinsen der man unngår at alle som kjører inn til virksomheten må betale bompenger.

Nødvendige bompenger

Opprettelsen av dobbelt så mange nye bomstasjoner i Oslo er del av Oslopakke 3-kompromisset, som Oslo kommune, ved byrådet og opposisjonen, unntatt Frp, samt Akershus Fylkeskommune, står bak. Eirik Lae Solberg sitter i forhandlingsutvalget til Oslopakke 3. Han understreker at det er bred enighet om at biltrafikken i Oslo må ned.

– Bompengeinntektene må økes fordi vi trenger å finansiere de store kollektivsatsingene og andre nye prosjekter som er nødvendige når byen vokser. Samtidig er det mer rettferdig at flere er med på å betale, enn det som er tilfellet i dag, sier han.

Høyre ønsker dessuten å øke bombrikkerabatten fra dagens 10 prosent, til 20 prosent fra 2019.

– Prisene i indre ring blir lavere enn i den ytre. Det betyr at de som betaler i dag, vil betale litt mindre enn de gjør nå, mens de som ikke har betalt tidligere vil få en liten økning. Timesregelen gjør at man bare betaler én gang i løpet av en time. Dermed er det i realiteten halv pris på toveispasseringer, sier Lae Solberg.

– Oslopakke 3-kompromisset har vært å gi og ta. For Høyre har det vært viktig å kunne finansiere store og viktige prosjekter, som ny sentrumstunnel for t-banen, Røatunnel, Filipstadtunnel, lokk på E6 ved Furuset og nye trikker – for å nevne noen av tiltakene, sier han.

Maridalsveien er enveiskjørt inn fra Ring 2 i dag. Oppheves enveiskjøringen er bomproblemet for de som bor nederst i veien løst, mener Lae Solberg. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Her kan du se forslagene til hvor alle de nye bomplasseringene er foreslått.

Dette sier Bydel Sagenes bydelsutvalg om de foreslåtte bomplasseringene (høringsuttalelse)

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.