Usikker vurdering av feltstråling

Hafslund Nett varsler at de skal etablere en ny 132KV kabelforbindelse mellom Ris og Majorstuen trafostasjon i løpet av inneværende år.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Gaustad: Kabeltraseen vil følge bydelsgrensen mot Vestre Aker fra Apalveien-Blindernveien-Gaustadalleen og over Gaustadjordet.

Hafslund Nett har områdekonsesjon fram til 1. januar 2024 for høyspentnett opp til 132 KV. De tar sikte på gjenbruk av eksisterende kabeltrasse fra Slemdalsveien og opp til Gaustadjordet. Dette gjøres ved å grave opp gamle ledninger og erstatte disse med nye.

I grunnlagsmaterialet fra Hafslund Nett er det ingen opplysninger om spenningsnivået på dagens kabelnett, og om etableringen av en ny kabelforbindelse medfører økt feltstyrke langs forbindelsen. Hafslund nett, ved nettstrateg Tot Ivar Majercsik, er ikke i stand til å opplyse om den nye trassèen medførte en oppgradering av spenningsnivå og energimengde i forhold til dagens nivå. Han bekreftet imidlertid at det ikke var gjort en vurdering av feltstrålingen lang trassèen.

Miljø-, plan og samferdselskomiteen i bydel Nordre Aker anbefalter Bydelsutvalget om ikke å ta stilling til tiltaket, da den manglende informasjonen gjør det vanskelig å ta stilling til om sikkerhetsforholdene i forhold til feltstråling er ivaretatt langs trassèen. Flere steder, bl.a Blindernveien og i Rasmus Winderens vei, vil kabelen passere svært nær boliger, og åpenbart medføre at beboere vil komme til å bli eksponert for feltstråling. En vurdering og angivelse av sikkerhetssoner for feltstråling fra kabelanlegget må til for å muliggjøre vurdering av helserisikoen for bebere langs traseen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse