ANNONSE
Annonse

Utbygger satt opp hus på nabotomta, asfalten revnet. Hvem skal betale?

Asfalten i innkjørselen til familien lokalavisa har vært i kontakt med revner, og de forteller at de ikke tør å kjøre inn da de frykter at veien kan rase ut. Foto: PRIVAT

– Skader av privatrettslig omfang, ifølge Plan- og bygningsetaten. Vi spurte Huseiernes Landsforbund.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: – Det er så mye utbygging rundt omkring i bydelen. Vi forteller dette for å advare andre til å følge nøye med på utbygging på nabotomta. Da snøen gikk og våren kom, sprakk asfalten på innkjørselen vår opp. I tillegg har utbygger hevet veien til nybygget, som vi mener medfører overvann over til oss. Garasjen vår har vært full av vann i våres, ifølge familien.

– Vi informerte Plan- og bygningsetaten om dette, men de sier til oss at disse skadene er å anse å være av privatrettslig karakter. Det betyr faktisk at vi, som ikke har bygget noe som helst, må kjøre saken mot utbygger, for å få utbedret skaden. Er det da vi som eventuelt bruke masse penger på advokat, for å få utbedre innkjørselen vår. Er det slik det bør være?

Spør familien, som av hensyn til tredjepart, som kjøpte det nye huset på naboeiendommen, ikke ønsker å stå frem med navn.

Tør ikke bruke innkjørselen

Utbygger har fått henvendelse fra familien, men svarer i brev i våres at det ikke er observert noen sprukket, eller revnet, asfalt på grensen til det nye nabohuset. Utbygger er heller ikke bekymret for at veien skal rase ut. Familien sendte så bilder til utbygger.

– Utbygger laget en slags mur mot vår eiendom. Så sprakk altså asfalten opp, med en dybde på rundt 20 centimeter. Nå tør vi ikke kjøre inn i innkjørselen nå, da vi er redde for at veien kan rase ut mot det nye huset.

Plan- og bygningsetaten svarer også familien slik:

– I vedtak fra Fylkesmannen datert 17.04.2018, er Fylkesmannen enig i Plan- og bygningsetatens
vurdering av at skader på naboeiendommen i utgangspunktet er av privatrettslig omfang og
forvaltes dermed ikke av Plan- og bygningsetaten.

Videre skriver Plan- og bygningsetaten i samme brev:

– Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. forvaltningsloven(fvl) kapittel VI. Ettersom det er klaget på både rammetillatelse og midlertidig brukstillatelse, er det kun ferdigattest som er gjenstående enkeltvedtak i saken som kunne vært påklagd til Fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det på lik linje med andre enkeltvedtak er tre ukers klagefrist på denne, slik at klage måtte vært fremsatt før 30.03.2018. Dette er ikke gjort. Hvis du mener du er utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen, kan dette påklages til Sivilombudsmannen.

Det ble gravd på nabotomta - og etterpå så det slik ut ved innkjørselen til familien lokalavisa har vært i kontakt med. Foto: PRIVAT

Utbygger

Lokalavisa er i kontakt med utbygger, som har følgende kommentar om sprukket asfalt:

– Når det gjelder våre arbeider, så er det riktig at asfalten er sprukket opp noen steder etter at vi utførte byggearbeidene. De skadene vi har påført asfalten skal utbedres av oss. Dette har vi god dialog med kjøperen av de nye husene om, og det er avtalt at dette skal utføres etter ferien.

Lokalavisa spør opp igjen om asfaltarbeidene også gjelder asfaltsprekkene i innkjørselen til familien på naboeiendommen - se bilde, og om når eventuelt det arbeidet vil utført. Men det har ikke lykkes lokalavisa å få noe svar fra utbygger på akkurat dette.

Huseiernes Landsforbund

Anders Leisner, advokat i Huseiernes Landsforbund har blitt forelagt saken. Han svarer følgende:

– Det er nok dessverre slik den som eier eiendommen der skaden har oppstått også har bevisbyrden for at skaden skyldes skader påført av andre. Vi har ingen problemer med å forstå at det oppleves urimelig i denne situasjonen, naboen til eiendommen det er bygget på mener det er helt opplagt at skaden er påført av utbyggeren. Trøsten må være at det da er enklere å dokumentere dette, og veien til å finne en løsning på problemet kan være kortere, sier Leisner.

Han fortsetter:

– Det er ikke så ofte vi er borte i tilfeller der naboeiendommer er påført skade av utbygger, men det er klart at det skjer innimellom. Skal det bygges på nabotomten kan det derfor være lurt å dokumentere tilstanden på egen eiendom før arbeidet tar til. Det er en overkommelig oppgave som kan utføres med kamera på mobiltelefonen.

Han forstår godt at det kan oppleves frustrerende å ikke få gehør hos Plan- og bygningsetaten om et slikt forhold.

– Men her er loven helt klar. Det er ikke etatens oppgave å avgjøre erstatningsspørsmål mellom naboer, avslutter Leisner.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse