- Utbygging bedrer trafikken

I skolebehovsplanen anbefaler Utdanningsetaten en samlet utbygging av Kjelsås skole og ny idrettshall.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

- Det betyr også en plan for å bedre trafikksituasjonen tilknyttet skolen, sier rektor Alf Hansen.Utdanningsetaten og Kultur- og idrettsetaten har blitt enige om en felles løsning om utbygging av Kjelsås skole til 790 elever, og riving og bygging av ny idrettshall.

Trafikale forebedringer

- Planen inkluderer også flere trafikale forbedringer tilknyttet skolens nærmiljø. Blant annet er det foreslått en tilførselsvei til Asbjørnsensvei fra togstasjonen. I tillegg er det fra før av regulert inn en større parkeringsplass i bunn av Asbjørnsensvei, forteller skolens rektor, Alf Hansen.

Den gamle hallen skal rives, og erstattes av en delvis nedgravd hall med klasserom over, der 79-bygget befinner seg i dag. Ny skolegård blir der den gamle hallen nå står.

- Vareleveringer til skolen skal skje ved innkjørsel fra Oset, som også fra før av er regulert til parkering. I tillegg er det planlagt "avlastningsskuldre" i Midtoddveien for henting og levering av de skolebarna som blir kjørt, overfor der SFO-brakkene står i dag, sier Hansen.

I forslaget ligger også planer om barnehage inne på skolens område.

På høringSkolebehovsplanen skal speile det fremtidige skolebehovet for Oslo, og rullerer årlig. Sammen med resten av behovsplanen, skal forslaget om utbygging av Kjelsås skole også ut på høring. Bydelsutvalget (BU) behandler Nordre Akers skolefremtid på BU-møte i kveld. Alle forslagene skal endelig behandles og eventuelt vedtas av Oslo bystyre.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse