– Utfordring for legene

Leder for allmennlegeforeningen, Jan Emil Kristoffersen, forteller at NAVs utredningskrav er en utfordring for legene. Foto: utlånt

– Navs utredningskrav – utover det medisinsk nødvendige for behandling av pasienten – er utfordringer vi møter oftere og oftere, sier allmennlegeforeningens leder.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.08.2008 kl 10:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: – Vi har løpende diskusjoner med Nav på flere arenaer, og noen områder er etter vår mening fortsatt uavklarte. Økende krav til utredninger fra Navs side – utover det som er medisinsk nødvendig for behandling av pasienten – er ett tema, og en utfordring legene møter oftere og oftere. Dette er en praksis i utvikling, og som jeg mener det heller ikke ligger noe politiske føringer bak. Med andre ord, en utvikling som var på gang lenge før Nav-tanken ble lansert, sier leder for allmennlegeforeningen, Jan Emil Kristoffersen.

– Likevel, behandlende lege skal være lydhør for Navs kompetanse i forhold til å vurdere arbeidsevne. I tillegg er jo også saksbehandlerne i Nav «utsatt» for internrevisjon og kontroll – Navs avgjørelser skal kunne etterprøves. Men det må likevel være åpent for dialog mellom behandlende lege og Nav i tilfellene hvor partene er uenige – legene må også bli hørt når de anser ytterligere utredning som formålsløs.

– En interessant undersøkelse, som Nav selv foretok for 2-3 år siden, om forskjellige typer helsepersonells funksjonsvurderinger, konkluderte med at selv om man bruker svært forskjellige verktøy for vurdering, er det ofte slik at helhetsinntrykket av pasienten, og «magefølelsen», blir utslagsgivende. Med andre ord, den erfarne helsearbeiders vurdering av pasientens samlede situasjon. Troen på formaliserte, skjemabaserte utredninger kan derfor noen ganger med fordel være noe mindre. Vi må også huske på at denne type utredninger har til dels lange ventetider og ikke bør brukes i utide, mener Kristoffersen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse