"Utga" seg for å være kommunen

Litt trimming, og hekken var «ivaretatt på en forbilledlig måte», ifølge Samferdselsetaten.

På Samferdselsetatens brevpapir krevde konsulentselskapet at beboerne i Nils Lauritssøns vei klippet hekkene sine. Nå legger etaten seg flat etter konsulentens fremtreden – og hekkene får stå.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Slik var hekkene i Nils Lauritssøns vei en fare for trafikksikkerheten, mente entreprenøren på samferdselsetatens brevpapir (innfelt). Foto: Utlånt

TÅSEN: Midt i juli fikk beboere i Nils Lauritssøns vei på Tåsen i brev beskjed om å beskjære hekkene sine innen tre uker, hvis ikke "vil vi sørge for at tiltaket blir utført. Kvister og grener vil da bli etterlatt på deres eiendom". Vegetasjonen ble oppgitt å være til ulempe for trafikanter som ferdes på veien utenfor.

Brevet var skrevet på et brevark med Samferdselsetatens (SAM) logo og adresser, men undertegnet av et entreprenørselskap, som gjennomfører beskjæring på vegne av etaten.

– Bukken og havresekken

Da hekkeier Erik B. Næss, som har holdt sin lindehekk i 50 år, var en kort tur hjemme fra ferie, blant annet for å trimme hekken, fant han brevet. Næss sendte sporenstreks svar til Samferdselsetaten der han protesterte på fremgangsmåten.

– At firmaet som er innleid av Samferdselsetaten selv definerer hva det skal gjøre, og til overmål er gitt adgang til å undertegne brev fra Samferdselsetaten, finner jeg påfallende. Likeså er det uhørt at henvendelsen fra etaten til huseiere i bydelene er gått ut i feriemåneden. Det betyr jo at enkelte kan komme hjem fra ferie til en rasert vegetasjon, sier Næss, som ikke tror etatens entreprenører ville gått løs på jobben med en fintfølende hånd.

Legger seg flate

– Jeg tror ikke vår kontraktør har hatt til hensikt å utgi seg for å være Samferdselsetaten. Det er vi som har laget brevet og brosjyrene som har blitt sendt ut. Men her har ISS gjort noe de ikke skulle gjøre. De skal ikke skanne inn sin signatur, sier driftssjef Tom Kristoffersen i SAM. Etaten var ikke klar over hendelsen før de fikk brevet fra Næss.

– Vi ble like overrasket og forfjamset som grunneieren, sier han.

– Vi har gjort det klart overfor entreprenøren at dette ikke er en akseptabel fremgangsmåte, og føler oss trygge på at det ikke vil skje igjen, sier Kristoffersen, som selv rykket ut til Nils Lauritssøns vei.

– Da vi inspiserte hekken på denne adressen var beskjæringen førsteklasses gjort. Den var nok klippet etter at det første brevet var sendt ut, men etter det jeg kunne se er den svært godt stelt og formklippet gjennom mange år. Jeg forstår at man da vil reagere på en formulering som den i brevet, sier Kristoffersen.

Etaten bedyrer at han og andre hekkeiere kan se helt bort fra brevet som kom i juli.

Vanskelig

SAM sørger for hekklipping hvert år, både for å bedre trafikksikkerheten, men også for å gjøre det lett fremkommelig for måkebilene når vinteren setter inn.

At brevet ble sendt ut midt i fellesferien ser Kristoffersen at kan være problematisk.

– Samtidig er vi opptatt av å få hekkene stelt før skolestart for å sikre barn på vei til skolen. Da må sende vi ut varsel i juli. Vi tenker nok ikke på at folk er på ferie, men jeg skal se på om vi kan gjøre dette annerledes neste år, sier han.

Uheldig

– Generelt er det bra at Oslo kommune følger opp hekker i byen for å trygge trafikksikkerheten. I velets årsmeldinger minner vi om at det er den enkelte hageeieres ansvar å holde hekken ved like. Jeg kan likevel være enig i at tidspunktet for utsendelsen var uheldig, sier leder av Berg, Nordberg og Sogn vel, Kjell Vinje.

Også Erik B. Næss er glad for at kommunen sørger for orden i villaveiene.

– Men alle som tar et kjøretøy ut av en hage med hekk vil være klar over behovet for å utvise stor oppmerksomhet overfor fotgjengere og andre trafikanter, sier Næss, som vil fortsette å stelle lindehekken sin, slik han har gjort i 50 år.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse