- Utnytter smutthull i småhusplanen

Om småhusplanen gjelder for din tomt, kan det likevel bygges blokker på nabotomta

FOTO: Foto: Kristin Tufte Haga

Selv om småhusplanen gjelder for din boligeiendom, så kan det likevel bygges blokker på nabotomta.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.10.2013 kl 13:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

FOTO: Foto: Kristin Tufte Haga

KJELSÅS: Det kan skje for naboene til Rønningen Folkehøgskole på Kjelsås. Skolen ønsker å selge deler av tomten til boligformål. Siden tomten i dag er regulert til skole, så gjelder ikke automatisk småhusplanen for tomten som blir utskilt til boligtomt.

- For oss naboer synes det helt opplagt å la Småhusplanen også gjelde for den nye tomta. Både bydelsutvalget, naboene og plan og bygningsetaten har påpekt dette under saksbehandlingen, sier talsmann for Rønningen-naboene i nord, Dag Wang.

Han fortsetter:

- Bystyret har nettopp strammet inn på småhusplanen. Nå kaster det samme organet seg over det første smutthullet de finner, sier talsmann for Rønningennaboene, Dag Wang.

Opposisjonen vurderer blokker

Det var i byutviklingskomiteens behandling av forslag til reguleringsplan for utbygging av og boligbygging ved Rønningen Folkehøgskole, at opposisjonen ønsket en vurdering av å også innlemme to blokker på fem etasjer i boligprosjektet. Med Ap, SV, Frp og Miljøpartiet de Grønne utgjør dette flertallet i bystyret.

De to blokkene kommer i tillegg til de rundt 35 foreslåtte rekkehusene i tråd med et tidligere forslag (2011) fra ARCASA arkitekter AS for Rønningen Folkehøgskole/Norges KFUK-KFUM.

Plan- og bygningsetaten ønsket ikke å gå videre med dette forslaget. Etaten skrev blant i saken: «Foreslått bebyggelse virker helt fremmed i området. Det er ingen forhold i området som tilsier en så høy utnyttelse eller denne typen bebyggelse ...»

I brev fra etaten til byrådsavdeling for byutvikling skriver også etaten: «Forslagsstiller må følge småhusplanens bestemmelser og intensjoner hvis man velger å gå videre med en kommersiell boligutbygging ...»

Revidert forslag

Forslagsstiller fulgte så senere opp med et revidert utbyggingsforslag - 35 rekkehus uten blokker.

Byrådet, ved Høyre, Venstre og Krf, mener fortsatt at kun rekkehus er det beste alternativet.

- Byrådet mener det er best og mest naturlig å la ny bebyggelse være i samsvar med i eksisterende boligbebyggelse og i tråd med småhusplanen. I tillegg mener byrådet at en utnyttelse på 24% er tilpasset infrastrukturen, og også i tråd med småhusplanen, i motsetning til det som nå ønskes utredet på hele 30 prosent utnyttelse, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

- Dette området er jo heller ikke noe typisk knutepunkt-område og har ikke veier eller en kollektivdekning som skulle tilsi en høyere grad av fortetting, sier byråden.

- Betyr dette at hvis «nabotomta» ikke er regulert til bolig og innunder småhusplanen, så kan man nesten forvente seg «hva som helst»?

- Det er bystyret som avgjør arealbruken og utnyttelseagraden etter åpne høringer og demokratiske prosesser, svarer byutviklingsbyråden.

- Et smutthull i småhusplanen som burde vært «tettet»?

- Småhusplanen gir de områdene som er regulert av den større forutsigbarhet. Arealbruk kan i et demokrati alltid endres.

- Blir det eventuelt ny offentlig høring?

 - Ja, ettersom det forslaget de andre partiene fremmer ikke har vært på offentlig ettersyn og nødvendigvis har andre og større konsekvenser enn byrådets forslag, ifølge Folke Fredriksen.

Protesterer på adkomst

Rønningen-naboene i nord har også protestert kraftig på den foreslåtte boligadkomsten, via friområdet Langsetløkka og inn Langsetveien, og i henhold til det opprinnelige byrådsforslaget.

Opposisjonen støtter også dette forslaget.

- Politikerne tar ikke trafikksituasjonen på alvor. Med utkjøring i nord vil situasjonen i et allerede vanskelig område bli enda verre. Det vil også gi en ekstra miljøbelastning fordi bilistene må kjøre en unødvendig kilometer rundt planområdet, sier nabo Wang.

- Avkjørsel over Rønningens egen tomt ville løst dette, avslutter han.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse