- Utrolig av kommunen

Leder av Kringsjå Sameie, Jan Vincens Steen, er oppgitt over kommunens saksbehandling. Arkivfoto: Kristin Tufte Haga

Kommunen har «gått ut over sine fullmakter» ved Minister Ditleffs veisalget, men likevel er nå reguleringsforslaget for veibiten innlevert Plan- og bygningsetaten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.05.2008 kl 15:51

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KRINGSJÅ: I mars i år skrev Nordre Aker Budstikke om Byrådsavdeling for byutvikling som innrømmet overfor Sivilombudsmannen, at kommunen – ved Etat for eiendom og byfornyelse – hadde «... gått ut over sine fullmakter...» i avtaleinngåelsen om salg av Minister Ditleffs vei 3, 5, 7, 11 til Langmyra Borettslag.

Manglet sameieuttalelse

Videre erkjente byrådsavdelingen at Kringsjåbygg Sameie i nr. 15 (naboene på andre siden av veien) burde vært forespurt i forbindelse med salget, og at det burde vært innhentet en uttalelse fra sameiet. Sameiet vil ved et veisalg til borettslaget, blant annet miste muligheten til å parkere utenfor deler av sameiet, slik beboerne der til nå har gjort.

Byrådsavdelingen ville også gjennomgå kontrakten, gjort mellom EBY og borettslaget, og undersøke muligheten for eventuelt å heve denne.

Likevel, ved en tilfeldighet oppdaget en av beboerne i sameiet, at det nå i midten av april – av arkitektfirmaet Asplan Viak AS – er sendt inn et planforslag for omregulering av veibiten fra offentlig vei til privat avkjørsel.

– Senest 8. mai skrev Sivilombudsmannen til kommunen og bekreftet at ja, kommunen har handlet i strid med gjeldende regler. Og fremdeles har vi ikke mottatt noe informasjon om at kommunen har avklart saken i forhold til Sivilombudsmannens påvisninger. Og nok en gang er sameiet heller ikke informert av kommunen om utvikling ellers i saken, nemlig at det i forrige måned kom inn et reguleringsforslag for veibiten. Helt utrolig, sier leder for Kringsjåbygg Sameie, Jan Vincens Steen.

– Stopp saken!

– Nå har vi bedt kommunen stoppe saken umiddelbart. I tillegg vil vi gjøre samme henvendelse formelt via vår advokat, sier en oppgitt sameieleder.

Det har foreløpig ikke lykkes Nordre Aker Budstikke å få en kommentar fra verken nevnte byrådsavdeling, Etat for eiendom- og byfornyelse eller Plan- og bygningsetaten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse