Utsatte Grefsen Stasjonsby

Aksjonsleder: Grefsenbeboer Vigdis Dahlseide er leder for aksjonen mot stasjonsbyen. Foto: Utlånt/Vigdis Dahlseide

Grefsenbeboerne klarte å utsette byutviklingskomiteens behandling av Grefsen Stasjonsby. – Nå skal vi ta opp kampen mot rasering av nærmiljøet, sier Vigdis Dahlseide.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.08.2006 kl 11:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

I rushtiden er det køer i alle retninger mot Storo-krysset - her fra Grefsenveien.

Grefsen: Grefsen Stasjonsby er et stort byggeprosjekt. Rundt 900 nye leiligheter er planlagt på nedsiden av Grefsen og Ringveien, med blokker - noen i hele fjorten etasjer. I tolvte time klarte beboerne i området å samle nok underskrifter for å medvirke til å få utsatt prosjektet. Saken skulle behandles i byutviklingskomiteen 23. august, og uken etter i bystyret. Venstres Ola Elvestuen støttet beboernes krav om en utsettelse av saksbehandlingen.

For høyt og mye støy

Grefsenbeboer Vigdis Dahlseide forteller at stasjonsbyen ble presentert for berørte parter for et par år siden.

– Flere klaget på byggeplanene. Nordre Aker bydel var også negative til høyder på de foreslåtte blokkene og dårlige trafikale løsninger, i tillegg til mulig refleksjonsstøy som følge av en sammenhengende "mur" av bygg på mellom seks til åtte etasjer fra Grefsen Stasjon og nesten helt opp til Storo, sier Dahlseide.

– 17. august ble jeg som en av klagerne invitert på befaring på tomten. Jeg ble ganske så overrasket da jeg under befaringen fikk vite at saken allerede uken etter skulle behandles i byutviklingskomiteen. Og uken deretter til endelig avgjørelse i bystyret, forteller Dahlseide.

Lynaksjon

Det ble satt i gang en lynaksjon, og med god hjelp av naboer klarte aksjonen å samle inn flere hundre underskrifter på kort tid. Nå er saken utsatt til langt ut i september.

– Nå har vi bedre tid til å samle oss. Vi kan ikke akseptere en slik forringelse av vårt bomiljø. For det første krever vi en uhildet vurdering av mulige støyulemper som resultat av de høye murtårene på fjorten etasjer – og muren av bygninger langs Ringveien. Vi har fått vite at ett av de nye byggene i Nydalen – tett inntil Ringveien – har gitt enda større støyplager til beboere på andre siden av veien. Og nevnte bygg blir beskjedent sett i forhold til den enorme utbyggingen som planlegges i Grefsen Stasjonsby, sier en aksjonsklar Dahlseide.

– Trafikk-kaoset er der jo allerede. Det vet jo alle vi som bor i området. I rushtiden er det helt håpløst å tråkle seg gjennom Storokrysset – med lange køer i alle retninger. Det samme gjelder Hans Nielsen Hauges gate, hvor køene ofte strekker seg helt ned til Sandaker, sier Dahsleide.

- Under nevnte befaring ble det også fremhevet hvor fantastisk utsikt de fremtidige beboerne i Grefsen Stasjonsby vil få. Men hva med oss som blir boende bak en eventuell betongmur. Vi vil garantert få mindre utsikt og dårligere lys. Det kan vi ikke godta, sier Dahlseide.

"Landemerke"

Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Rina Brunsell Harsvik har uttalt at Grefsen Stasjonsby skal bli et "landemerke".

– Vi må innstendig be om å bli spart for slike "landemerker". Hun mente også at det er god miljøpolitikk å bygge 900 nye leiligheter i et allerede overbefolket og trafikkert området – jeg vil heller kalle det en miljøkatastrofe, sier en engasjert Dahlseide.

I tillegg er den gamle ærverdige godsterminalen foreslått revet.

- Vi er sjokkerte. Nå skal vi for alvor ta opp kampen mot rasering av vårt nærmiljø, sier aksjonslederen.

Vil du vite mer om Grefsen Stasjonsby kan du klikke deg inn på byrådets innstilling http://www.sak.Oslo.kommune.no/sru/- Byrådssak 149/06.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse