– Utviklingshemmete nedprioriteres

Peder på skitur i Holmenkollen. Foto: Utlånt

Dårligere utdannings- og aktivitetstilbud og økt ensomhet er resultatet av en reform som skulle integrere psykiske utviklingshemmete i sine nærmiljøer.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Trener April Stilley mener bydelens regler, blant annet for kjøring av utøvere, vanskeliggjør aktivitetene. Her medlemmer av Kjelsås IL IPU.Foto: Utlånt

NORDRE AKER: Det er en pårørende og en frivillig med tilknytning til Kjelsås IL IPU (idrett for personer med utviklingshemninger) som feller den harde dommen over HVPU-reformen fra 1992.

Reformen hentet psykisk utviklingshemmete hjem fra sentraliserte institutter i landet til sine hjemkommuner og hjembydeler.

– Før var de utviklingshemmete plassert på store institusjoner, og den faglige ekspertisen var samlet. Det sier seg selv at det er vanskelig å ha nok spesialister når man har en bydel med 15 typer funksjonshemninger, sier Marit Muñoz, mor til Peder (17) og Mona Lisa (22) med Downs syndrom.

Glad for Kjelsås-tilbud

Marit bor på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, men sender Peder og Mona Lisa til Kjelsås IL IPU hvor de kan delta i aktiviteter som svømming, skigåing, fotball, boccia og trening til musikk sammen med rundt 40 andre.

– Jeg er jo så glad for tilbudet jeg har hos Kjelsås IL, for i bydel Søndre Nordstrand er det ingenting. De har hatt sporadiske klubber og svømming og slikt og så er det borte igjen, sier hun.

Vanskelig med transport

Men Kjelsås IPU sliter også ifølge frivillige trener April Stilley, som føler at bydel Nordre Aker nedprioriterer idrett for utviklingshemmete.

Etter at Torshov kompetanseskole ble nedlagt i kjølvannet av reformen mistet idrettslaget svømmebassenget sitt og ble avhengige av at bydelsbussen kunne kjøre dem til Haukåsen kompetanseskole.

– Det er veldig langt å kjøre. I begynnelsen så brukte vi bydelsbussen, men vi mistet den fordi sjåføren ikke hadde lov til å kjøre overtid ifølge bydelsreglene. Vi har en buss som står stille hver dag etter fire, og vi må dra til Haukåsen på kveldstid fordi alle våre medlemmer jobber eller er på dagsenter på dagtid, sier Stilley.

Nå må alle som skal være med kjøres individuelt. Problemet er at bydelens regler for overtid også gjelder personale ved boligene til mange utviklingshemmete.

Noen av klubbens medlemmer har imidlertid fått TT-kort av kommunen som sørger for rimelige drosjeturer.

– Men det koster byen mye mer å kjøre flere drosjer bort til Haukåsen enn en buss. I tillegg så var buss mye tryggere for våre brukere – det er noen jenter som ikke klarer å kommunisere selv og da er det hardt for dem å ta drosje alene, sier treneren.

– Dårlig samarbeid

Stilley peker på at andre bydeler har det hun mener er et langt bedre samarbeid med organisasjoner for utviklingshemmete.

– Bydel Vestre Aker har et veldig bra samarbeid med IL Heming, og de har også flere trenere og de får betalt av bydelen. Vi har tre frivillige trenere på 40 medlemmer, så det blir litt lite når alle trenger individuell oppfølging. Når vi ikke har klart å rekruttere flere på de 15 årene vi har holdt på så er vi nødt til å kunne tilby lønn, sier Stilley.

Fra Ullevål til Mortensrud

Problemene knyttet til HVPU-reformen knytter seg imidlertid langt nær kun til idrett. Marit Muñoz forteller at hennes datter Mona Lisa begynte på skolen rett etter reformen ble iverksatt. Dermed så fikk hun ikke en plass på Torshov skole.

– Torshov var en kompetanseskole som hadde alt. De hadde full integrering i miljøet, de bodde på skolen fra mandag til fredag, de hadde et sosialt samvær med sine egne og de lærte seg å være borte hjemmefra. Foreldrene slapp å følge med på alt mulig som skulle foregå fordi det skjedde på skolen, sier Marit.

Mona Lisa ble plassert på Mortensrud skole, som manglet den nødvendig kompetansen. Snart ble hun flyttet til Ullevål kompetanseskole, men på grunn av HVPU-reformen ble hun etter et år tvunget til ta i bruk SFO-tilbudet på Mortensrud.

– Nå gikk hele tiden med på å frakte henne fra Ullevål til et dårligere tilbud på SFO på Mortensrud midt i rushtrafikken. Hun kjente ingen av barna, fikk en hjelper på seg som ble sykmeldt resten av tiden etter tre måneder, og rakk med omtrent en halvtime med SFO per dag, sier moren.

– Er veldig ensomme

Senere ble Mona Lisa flyttet over til bedre tilbud, men skaden var allerede gjort ettersom datteren gikk glipp av dyrebare år med spesialistopplæring.

Dette har ført til at hun har utviklet dårligere språkferdigheter, tror Marit.

– Og hvis jeg ser Mona Lisa og Peder kontra de som har vokst opp med å gå på Torshov skole, så ser jeg at sistnevnte har et helt annet sosialt samhold. Mine to er veldig ensomme. Hadde jeg ikke hatt bil og ikke vært i stand til å følge dem rundt så ville de ikke hatt noen mulighet til å treffe sine egne, sier hun.

– Så unnskyld, men den såkalte "integreringen" tror jeg ikke noe på!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse