Vannrenseanlegg må utvide

Drikkevannssituasjonen i Oslo er «sårbar»

 

Drikkevannssituasjonen i Oslo er «sårbar». Kommunen vil utvide Oset Vannbehandlingsanlegg med to fjellhaller med bassenger på 25.000 kubikkmeter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.08.2014 kl 10:16

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO/KJELSÅS: Nye Oset Vannbehandlingsanlegg sto ferdig i 2008. Men allerede er det behov for utvidelser.

byggesakspapirene står det at Vann- og avløpsetaten har besluttet å prioritere og forsere arbeidet med nye utjevningsbassenger for rent vann på anlegget. Dette kommer av «den sårbare forsyningssituasjonen for drikkevann i Oslo».

Avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Jo Egil Sveen, forteller at de nye «rentvannbassengene» er midt i planleggingsprosessen.

- Det gjør at vi per dato ikke kan si noe om prosjektets kostnader. Kostnadene vil være avhengig av resultatet av kvalitetssikringsprosessen, og hvilke alternativer våre oppdragsgivere og politikere velger å prioritere for finansiering og bygging. Så det er usikkerhet i forhold til omfang og når prosjektet skal starte opp, sier Sveen.

Les også: Her camper de ved Oslos drikkevannskilde

7500 lastebillass

Men ifølge sakspapirene håpes det på en byggestart i mars 2015. Det er også foreløpig usikkert hvor mye masser som skal kjøres ut, men ifølge Sveen og sakspapirene kan det dreie seg om rundt 200 000 kubikkmeter, eller rundt 7500 lastebillass.

Vann- og avløpsetaten ser for seg å bruke den gamle anleggsveien fra Oset mot Brekke, til utkjøring.

- Det var det beste alternativet ved forrige utbygging av nye Oset for å balansere ulempene for nærmiljøet. Dette ble etter en lang og omfattende prosess omforent med bydelene som deltok i planleggingen den gang. Jeg antar at situasjonen ikke har endret seg vesentlig i forhold til den gangen, ifølge Sveen.

Selve sprengningsarbeidene vil antatt ta cirka ett og et halvt år.

- Deretter er det mye rør- og installasjonsarbeider, som i liten grad vil merkes på trafikksituasjonen, som jeg antar vil ta halvannet til to år. Prosjektet vil antatt ha en varighet på tre-fire år fra oppstart av byggearbeidene, tror Sveen.

Høyere døgnproduksjon

Han legger til at det ikke vil bli brakkerigg for opphold av anleggsarbeidere på Oset, men en kontorrigg. Dette for å minimere ulempene for nærmiljøet.

- Hovedårsaken til at vi ber om å få bygge vannbassengene er at vi får utnyttet nye Oset vannbehandlingsanlegg til høyere døgnproduksjon, økt driftsstabilitet, enklere drift, og derigjennom redusert sårbarhet i vannforsyningen.

Når det gjelder det mye omtalte Voldsløkkaprosjektet, så kan Sveen fortelle at dette tidligst kan starte opp primo 2016.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse