Vær forberedt på brann

Klare til å rykke ut ved alarm.

Brannvern er et felles ansvar. Det er viktig å holde hodet kaldt hvis det begynner å brenne, så hold brannøvelser hjemme med både barna og hybelboeren!

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.06.2006 kl 11:11

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Informasjonsleder Brann- og redningsetaten.

Smestad: - For at vi skal være raskest mulig på plass ved alarm, hadde det vært til god hjelp for oss hvis alle i bydelen kunne ta en titt på egen husmerking slik at vi raskt finner frem til riktig hus. Klipp hekken hvis den skygger for gatenummeret, som forøvrig er best synlig med sort merking på hvit selvlysende plate, informerer brannmester Erik Brun ved Smestad Brannstasjon.

- Mye tid er også spart ved utrykning ved vannlekkasjer hvis alle husstandsmedlemmer vet hvor stoppekrana er. Også hybelboeren. Merk denne godt, er brannmesterens anmodning.

– En god investering er å montere lekkasjestoppere på både vaskemaskin og oppvaskmaskin. Reiser du bort er det også smart å skru av eller koble fra alle elektriske apparater, som radio, TV, data og lignende, legger underbrannmester Håvard Flaaten til.

Bytte til nye røykvarslere?

Mange branner starter med feil i elektriske anlegg eller elektriske artikler. Hva gjelder oljefyrte ovner er det ikke oljelekkasjer, men feil i enten av/på-mekanismen eller termostaten som utgjør en brannrisiko. Disse ovnene bør kun stå på med noen til stede.

- Jeg må bare få skryte av personaler i de hjemmebaserte tjenestene, som nå i tillegg til alle oppgavene de har, nå også tenker brannvern ved å foreta brannsikringssjekk. Etaten vår gjennomfører opplæring i alle bydelene, sier brannmester Brun.

– De gjør en kjempejobb for oss.

Sjekk av røykvarslere og pulverapparater er et punkt å merke seg. Røykvarslere ble påbudt tidlig på 90-tallet, og veldig mange varslere er fra denne tiden. De er nå modne for utskifting. De nyeste modellene har mulighet også for seriekobling, slik at røykvarsleren i trappegangen vil utløse også den på soverommet. Husk jevnlige batterisjekk og bytte en gang i året.

Mental forbereding

- De som har forberedt seg på hva de skal gjøre hvis det brenner får panikk etter femten sekunder. De som ikke er forberedt får ofte panikk umiddelbart, sier informasjonsleder Kjetil Bratlie ved Brann- og redningsetaten med et lite smil.

- Disse sekundene er viktige, påpeker han mer alvorlig.

Vi er nå på Hovedbrannstasjonen hvor Bratlie poengterer viktigheten av å holde hodet kaldt hvis brann skulle oppstå; Vasle alle i huset, ring brannvesenet, lukk dører og vinduer. Er brannen liten så prøv å slokke selv. Er du i tvil, så kom deg ut.

- Veldig lurt å holde noen brannøvelser også hjemme, og avtale et samlingssted for alle husstandsmedlemmer ute. Møt brannmannskapet når de kommer og gi tydelig informasjon, sier Bratlie.

Han kan fortelle at 35 personer har omkommet i brann hittil i år, tre av disse i Oslo.

Bevisstgjøring gir resultater

- I løpet av de siste tre årene har vi besøkt 2800 husstander i bygårder og bevisstgjort beboerne der på brannfarer i forbindelse med "bygårdsprosjektet", forteller Bratlie.

Etter mange dramatiske branner ble dette prosjektet igangsatt, og resultat har vært oppløftende. Ingen store bygårdsbranner de siste 3 årene.

- Vi har en del utrykninger med melding om røyk fra veranda, men det er oftest bare biffen på grillen som svir seg, sier han og melder at Brann- og redningsetaten ikke legger restriksjoner om bruk av grill i borettslag. Dette er opp til borettslagene selv å bestemme.

Han minner om bålforbud utenom anviste bålplasser i perioden 15. april til 15. september og ber alle huske på å ta med minimum en halv liter

vann for slukking av engangsgriller etter bruk.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse