Varsler nye skiløyper til vinteren

Snitt av den nye turveien. Illustrasjon fra Plan- og bygningsetaten.

Bymiljøetaten står klare til å anlegge den etterlengtede helårs turveien – med belysning og skiløyper om vinteren – fra Grinda til Sognsvann og Nordmarka. Nå gjenstår bare tommel opp fra departementet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.04.2018 kl 09:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KORSVOLL: Bystyret vedtok 25. oktober 2017 å regulere deler av skogsområdet mellom Grinda på Korsvoll og Sognsvann til turvei/skiløype.

Helårs turvei med skiløype

Formålet med planen er å anlegge en helårs turvei fra Grinda til Sognsvann. Dette strekket er tidligere omtalt som en «missing link» i turvenettet for runden Brekke – Korsvoll – Sognsvann – Ullevålseter – Hammeren og tilbake til Brekke igjen.

Planområdet er totalt på 60.400 kvadratmeter. Den planlagte skiløypetraseen er ca. 3,3 kilometer lang, inkludert to grener sørover til Minister Ditleffs vei og Peder Ankers vei, og vil binde sammen eksisterende sti- og løypenett i området. Traseen vil dels følge eksisterende turveier og stier og dels gå i terreng uten ferdselsårer i dag.

Planområdet har i hovedsak en bredde på 20 meter. Gruslagt opparbeidet trasé planlegges variert i 2,5–3 meter, total bredde på bearbeidet korridor, inkludert bankett på hver side, skal ikke overskride 5 meter. Traséen planlegges for lyssetting.

Nordre Aker Budstikke har flere ganger omtalt planen, som to ganger var på høring, både i 2015 og 2016. Forslaget ble begge ganger justert, blant annet til å gå tvers over en asfaltert bane ved Kollbanen, og til å gå langs bergveggen ved Langmyrgrenda og Langmyr, helt til den treffer hovedtraséen i nord.

Se bildet større

Kart over den nye turveien, fra Grinda til Sognsvann. ILLUSTRASJON: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Hensyn til drenering og Svenskemuren

Et tema i planleggingen av traséen har vært dreneringssituasjonen i Langmyrgrenda. Langmyrgrenda er avhengig av at dreneringen av Langmyr forblir uendret for å unngå setningsskader. Den valgte traseen skal opprettholde eksisterende overvannsituasjon i området, herunder drenering av Langmyra mot nord og sør.

Traseen krysser kulturminnet Svenskemuren, men traseen legges gjennom eksisterende åpninger i muren. Det er avsatt hensynssone kulturminne i de aktuelle områdene, med tilhørende bestemmelse.

Venter på departementet

Oslo kommune er grunneier i området, men de største delene ligger innenfor Markagrensa. Delene av planen som berører Marka er sendt til Fylkesmannen, som igjen har sendt dette til Klima- og miljødepartementet for stadfestelse, etter Markalovens bestemmelser.

Ettersom bystyrets vedtak i saken trakk ut i tid i fjor, ble ikke arbeidet igangsatt i 2017, slik planen opprinnelig var, opplyste Trond Enkerud, seksjonssjef i skog- og eiendomsavdelingen i Bymiljøetaten, til Nordre Aker Budstikke i fjor.

– Bymiljøetaten har fått bevilget midler til prosjektet og har planlagt for bygging av traseen i 2018, sier Enkerud til Nordre Aker Budstikke i dag.

– Bymiljøetaten har ikke kjennskap til når planen blir ferdigbehandlet i departementet, men vi håper på et snarlig og positivt vedtak i departementet, legger han til.

Klagefrist 1. mai

Bystyrets vedtak er nå varslet på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn. Parter med klagerett kan påklage vedtaket innen 1. mai, via denne nettsiden. Fordi departementet ikke har stadfestet vedtaket ennå, er det kun delene innenfor Oslos byggegrense som varsles vedtatt i denne omgang.

LES OGSÅ:

Koll holder til i dette området: Klubben har aldri hatt flere trenere

Mange gode, lokale skiløpere: Nordre Aker viste seg frem under NM i Alta

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse