Varsler søksmål

Styreleder for Grefsen Terrassehus, Per Eric Ståhlbrand og Øvre Grefsen Vels aksjonsleder i høyspentsaken, er lite fornøyd med den innsendte konsesjonssøknaden. Her foran endemasten som eventuelt skal erstattes med en enda kraftigere en.

Konsesjonssøknad om nedgraving av kraftledningen fra Akebakkeskogen og ned til Grefsenkollveien 12 er på høring. Grefsen Terrassehus varsler søksmål hvis søknaden blir innvilget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.03.2007 kl 09:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Etter flere måneders forhandlinger, endte Høyspent-saken i fjor sommer i en avtale om nedgraving av kraftlinjen fra Akebakkeskogen Borettslag og ned til Grefsen Terrassehus - i Grefsenkollveien 12. Avtalen mellom Oslo Vei AS og Akebakkeskogen Borettslag, innebærer en mer kraftig endemast – rett ved første blokken i terrassehuset.

- Det er fremdeles helt uakseptabelt å sette opp en enda kraftigere endemast utenfor barnehagene i Grefsenkollveien 8 og 12. I tillegg kommer det en barnehage til på tomten rett ved - i nummer 14. Vi kan ikke godta at ungene skal bli utsatt for kreftfarlig stråling. Blir søknaden innvilget av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), går vi til søksmål, sier terrassehusets styreleder, Per Eric Ståhlbrand.

Sameiet har i brev til NVE blant annet vist til forskrifter om hvor stor strålingsfare barn kan tåles å utsettes for.

- I Stortingsproposisjon nr. 66 (2005/2006) fastslås det at barn ikke skal oppholde seg i områder med magnetfelt over 0,4 micro Tesla. Hvis den planlagte endemasten blir en realitet, vil den etter våre beregninger ligge langt over den anbefalte øvre maksgrense, sier Ståhlbrand.

Argumenter fra Oslo Vei om at barnehagene har kommet til etter at høyspentlinjene ble etablert, er sameiet lite lydhør for.

- Ungenes ve og vel må selvsagt settes høyere enn Oslo Veis kyniske forretningsførsel, sier styrelederen.

Sameiet har også sendt brev til Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

- Vi har vært i kontakt med Byfornyelsesetaten (Oslo kommune), som overfor oss har gitt uttrykk for at den ikke kjenner til godkjente eller ikke-godkjente stråleverdier fra kraftlinjer og endemaster. Det er bekymringsfullt, og vi har blant annet gjort olje- og energiministeren oppmerksom på denne mangelen på fagkunnskap i Oslo kommunes sentrale etater, sier Ståhlbrand.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse