Vedlikeholdsløft for barnehager

Omsorgsbygg skal gi Oslos barnehager et løft.

Omsorgsbygg har lansert ”Aksjon bedre barnehager” for å gi slitne kommunale barnehager et viktig løft. En av de utvalgte barnehagene ligger i Nordre Aker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.01.2008 kl 11:48

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Oslo: Flere avdelinger i Omsorgsbygg koordinerer nå sin innsats mot samme mål. Allerede henger bannere oppe på flere barnehager der Omsorgsbygg er i gang med viktige utbedringstiltak.

Betydelig vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet på barnehagene i Oslo er betydelig og har utviklet seg over en årrekke. Barnehagene ble Omsorgsbyggs ansvar fra opprettelsen i 2004.

Samtidig med en voksende utfordring med å bygge nye barnehager, legges det opp til en forsterket innsats for å vedlikeholde de gamle. Bakgrunnen er blant annet at bystyret har lagt opp til en satsing med 60 millioner kroner pr år i flere år fremover.

Bråtenalléen barnehage i Bydel Nordre Aker er blant barnehagene som vil bli pusset opp i løpet av året.

Omsorgsbygg tar forbehold om at prioriteringslisten kan bli justert i samråd med bydelen.

15 årlig

Den nye aksjonen muliggjør omfattende vedlikehold av femten barnehager årlig. Omsorgsbygg samarbeider tett med bydelene om hvilke barnehager som må vedlikeholdes først.

Dessuten skjer det utbedringer og reparasjoner på mange titalls barnehager som en følge av aksjonen. Tryggheten for barna tillegges avgjørende vekt, ifølge Omsorgsbygg.

- Samtidig er byggemarkedet vanskelig og kan forsinke arbeidet. Det er krevende å få inn gode tilbud på alle de arbeidene som skal utføres. Byggebransjen har godt med oppdrag om dagen, og mindre tiltak i barnehager er nok ikke blant de mest ettertraktede oppgavene i markedet, sier Omsorgsbyggs administrerende direktør Jan-Egil Clausen til Ullern Avis Akerposten.

Bydelene fortsatt ansvarBydelene har fortsatt ansvar for det indre vedlikeholdet og for standardhevinger. Bystyret vedtok i 2007 å gi bydelene 30 millioner til å styrke det indre vedlikeholdet i barnehagene. Mange bydeler er derfor i gang med indre utbedringstiltak på sine barnehager.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse