Vei-reguleringen stoppet

Styreleder i Kringsjåbygg Sameie, Jan Vincens Steen.

Sivilombudsmannen vil undersøke kommunens saksbehandling i Minister Ditleffs-veisalget til Langmyra Borettslag, og nå har kommunen stoppet reguleringsarbeidet for veien.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.02.2008 kl 12:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Minister Ditleffs vei, mellom Langmyra Borettslag og Kringsjåbygg Sameie.

KRINGSJÅ: Før jul skrev Nordre Aker Budstikke om Langmyra Borettslag i Minister Ditleffs vei 3, 5, 7 og 11, som har inngått avtale med kommunen om kjøp av veistubben forbi borettslags-blokkene.

Borettslaget ønsker å gjøre om deler av veien til borettslagets private parkeringsplasser. Kringsjåbygg Sameie i nr. 15 – på andre siden av veistubben – mener for det første at avtalen må ses på som ugyldig på grunn av kommunal saksbehandlingsfeil. I tillegg mener sameiet at hvis borettslaget gjør om deler av veistubben til blant annet borettslagets private parkeringsplasser, forringes parkeringsmulighetene til sameiet betydelig.

Sivilombudsmannen

Nå har også Sivilombudsmannen engasjert seg i kommunens tomte-/veisalg. Han ber blant annet om at kommunen redegjør for den rettslige begrunnelsen for at hovedregelen om offentlig kunngjøring ikke ble fulgt ved salget av veistubben til borettslaget – med svarfrist til 12.02.

– For å selge kommunal eiendom etter «forenklet saksbehandling» uten offentlig kunngjøring, slik som har blitt gjort i dette tilfellet, er regelen at salget ikke berører andre parter. Men det er det vel ingen tvil om at salget i høyeste grad berører Kringsjåbygg Sameies beboere, da vi – hvis avtalen blir godkjent – mister nødvendige parkeringsplasser rett utenfor boligene våre, sier styreleder i sameiet, Jan Vincens Steen.

– Vi er svært glade for at også Sivilombudsmannen nå har engasjert seg i saken, sier han.

Unndratt offentlighet

Aslak Viak AS har blitt satt på jobben til å omregulere veistubben fra offentlig vei til privat avkjørsel. Men nå har kommunen bedt selskapet om å stanse arbeidet.

Sameiet har også fått tak i kommunens sakspapirer. Ett av dokumentene er stemplet «unndratt offentlighet» i henhold til offentlighetsloven paragraf 5, som handler om interne dokumenter.

Men etter søknad om innsyn, fikk sameiet tilgang til dokumentet. Der står det blant annet at «En forutsetning for at planforslaget skal kunne behandles som mindre vesentlig endring (les forenklet saksbehandling) er at gnr. 50 bnr. 291 (sameiet) ønsker omreguleringen.»

– Vi er overrasket over at et dokument med så viktig innhold er «undratt offentlighet», sier Steen.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med direktør for eiendomsavdelingen i Etat for eiendom- og byfornyelse, Marit Heiberg, og bedt om en forklaring på hvorfor nettopp dette dokumentet var stemplet «unndratt offentlighet», men har foreløpig ikke lykkes i å motta noen kommentar.

Nordre Aker Budstikke kommer tilbake med mer om denne saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse