– Vekkeklokka farligere enn høyspentmasten

Fra Øvre Sogn til Korsvoll. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Man utsettes for større elektromagnetisk spenning i nærheten av vekkeklokka enn som nabo til en høyspentmast, forklarte eksperter under informasjonsmøtet mandag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.11.2008 kl 10:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Sivilingeniør i Hafslund Nett, Håvard Bårli, forklarte fakta om høyspentmaster kontra kabling av Korsvolls strømnett foran en engasjert forsamling på Korsvollhuset. Foto: Anders Jørstad

KORSVOLL: Det var Korsvoll Arbeiderparti som samlet et sekstitalls naboer av Korsvolls høyspentlinje til Korsvollhuset der blant andre representanter fra Hafslund Nett og Oslo Vei AS stilte. Bakgrunnen for Korsvoll Aps invitasjon var å lufte ønsket om å legge kraftlinjen mellom Øvre Sogn og Grefsenplatået i jorda.

LES OGSÅ: Utsikt til 47.000 volt

Innenfor det forsvarlige

Helsefaren ved å oppholde seg nær høyspentledningene var fellesnevneren i spørsmålene som beboerne stilte til representantene fra Hafslund Nett.

Men senioringeniør Håvard Bårli ga tidlig beskjed om at kraftlinjens elektromagnetiske spenning ligger innenfor de forsvarlige grenseverdiene satt av Statens strålevern.

– Målinger som Statens strålevern har gjort, viser at en elektrisk vekkeklokke på nattbordet eller et barn som oppholder seg ofte på badegulvet med varmekabler, utsettes for større doser mikrotesla enn hva som er tilfellet ved å bo nær en høyspentledning, forklarte Bårli.

Og selv om senioringeniøren understreket at man ikke måtte overdramatisere helserisikoen med disse eksemplene, var det likevel én i salen som kunngjorde at hans elektriske vekkeklokke skulle kastes straks han kom hjem.

Spleiselag uten Hafslund

Ildsjel og prosjektleder for nedgravingen av høyspentlinjen mellom Grefsen og Lofthus, Hans Erik Karlsen, hadde også tatt turen til Korsvollhuset for å dele sine erfaringer.

Heller ikke nedgravingen på den andre siden av Akerselva kom som følge av frykt for helseeffekter.

– Strålingen var en eliminert faktor da vi til slutt gikk inn for kabling av kraftlinjen. Det var det estetiske for nærmiljøet som var utslagsgivende, vi ville fjerne et fremmedelement i nærmiljøet sa Karlsen.

LES OGSÅ: Hafslund betaler ikke nedgraving

Han fortalte videre at arbeidet hadde kommet i stand etter at Oslo Vei AS hadde opptrådt ryddig, opplysende og sjenerøst under kablingsprosessen, og at engasjementet blant lokale grunneiere var stort.

Til slutt understreket Karlsen at Hafslund Nett, som eier av strømnettet, ikke ble med i det økonomiske spleiselaget mellom private grunneiere og ulike offentlige instanser.

Et politisk problem

Senioringeniør Bårli og informasjonssjef Morten Schau i Hafslund understreket begge at de var for kabling av høyspentlinjer, men mente at det de selv kalte for et "reguleringsregime" skapt av politikerne, sto i veien for at Hafslund kunne bidra økonomisk.

– Vi er underlagt strenge inntektsrammer fra NVE, som gjør at vi ikke kan øke nettleien på grunn av kablinger uten NVEs tillatelse. Og i tilfellet på Korsvoll, der eksisterende høyspentmaster holder meget god stand, tilsier regelverket at vi ikke får konsesjon til å øke nettleien, noe som igjen fører til at vi går i minus om vi yter økonomisk bistand, mente Bårli.

Sivilingeniøren fremhevet videre at om Hafslund hadde kunnet øke nettleien for hele Oslo for enkeltprosjekter, ville ikke dette vært spesielt merkbart for den enkelte.

– Dette er et samfunnsøkonomisk problem. Vi ønsker at det legges flere kablinger, og vi har prøvd å påvirke politikerne til å føre en mer liberal kablingspolitikk. Men i dag legger energiloven strenge begrensninger for oss, forklarer informasjonssjef Schau.

Schau og Bårli avkreftet spekulasjonene om at det foreligger konkrete planer fra Hafslunds side om å grave ned strømnettet for å øke det fra 47.000 til 135.000 volt.

Arbeidsgruppe

I motsetning til kablingsprosjektet mellom Grefsen og Lofthus, der en stor utbygger var viktig katalysator for arbeidet, består bebyggelsen mellom Grefsen og Øvre Sogn for det meste av eneboliger.

Derfor mente Sven Evjent som nær nabo av kraftlinjen på Korsvoll at den politiske veien burde være en viktig drivfaktor videre.

Dette var meninger lederen av Korsvoll Ap, Terje Grytbakk, likte.

Lokalpolitikeren ønsket å sette sammen en arbeidsgruppe for saken, og lovte samtidig å arbeide videre med saken fra politisk hold.

Den tidligere prosjektlederen Karlsen anbefalte resten av forsamlingen å gå inn for det samme, blant annet fordi han mente arbeidet ville samle nærmiljøet og nye bekjentskaper ville dyrkes.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse