Lindsjørn på skolebefaring: – Veldig interessant!

I forrige uke dro denne gjengen på befaring i Ullevålsalléen 43. Fra venstre Ullevål skole- FAU'er Henrik Wiig, bystyremedlem Knut Even Lindsjørn, Nordre Akers SV-gruppeleder Lill Pleym, FAU'er Per Torgersen og driftsstyremedlem ved Ullevål, Berit Kaavik (SV). Foto: Kristin Tufte Haga

Det sier lederen av bystyrets kultur- og utdanningskomité, Knut Even Lindsjørn (SV), som forrige uke dro på "skolebefaring" i Ullevålsalléen 43.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

FAU Ullevål skole er engasjert med å finne løsninger for den stappfulle skolen – fra venstre FAU'erne Henrik Wiig og Per Torgersen. Til høyre leder av bystyrets kultur- og utdanningskomité, Knut Even Lindsjørn (SV). Foto: Kristin Tufte Haga

ULLEVÅL: – Å innlemme tomten i Ullevålsalléen 43 i Ullevål Skole, er et veldig interessant innspill. Jeg vil ta initiativet til at tomten blir undergitt en skikkelig utredning som alternativ fremtidig skoleformål – uavhengig av hva Utdanningsetaten/undervisningsbygg tidligere har uttalt seg om tomten, sier leder av kultur- og utdanningskomiteen, Knut Even Lindsjørn (SV).

Si din mening i kommentarfeltet under.

Sammen med Nordre Akers SV-gruppeleder og initiativtaker til befaringen, Lill Pleym, driftsstyrerepresentant Berit Kaavik (SV) og FAU-medlemmene (foreldrenes arbeidsutvalg) Henrik Wiig og Per Torgersen, foretok Lindsjørn i forrige uke en befaring på tomten i Ullevålsalléen, som Friluftsetaten benytter som "rodetomt" (lagringstomt).

– Handling nå!

– Ullevål skole har store kapasitetsproblemer som må løses. Alle alternativer må vurderes – også dette innspillet. Dette handler også om både å tenke og å være fleksibel, sier Lindsjørn.

Og Pleym vil ha handling nå.

– Ullevål skoles situasjon er prekær og må løftes fram. Det kan fort bli slik at for mange alternativer blir for mye diskusjon og for lange diskusjoner. Nå må vi handle – alle parter må på banen og bli enige. Først og fremst gjelder det å finne en tomt å bygge på – i stedet for å tenke på å bygge ut på den lille plassen som er på det eksisterende Ullevål skoleområdet i dag, mener Pleym.

FAU med

Rektor har tidligere uttalt til Nordre Aker Budstikke at hun også støtter tomteinnspillet, i likhet med FAU, som understreker det i et brev foreldrene sendte til Lindsjørn og Kultur- og utdanningskomiteen tidligere i høst.

– Et mulig grep for å øke antall klasserom på Ullevål skole er å bygge om nåværende gymsal til klasserom. Vi foreslår at det her (Ullevålsalléen 43, journ.anm.) bygges en mindre idrettshall som også kan benyttes av idrettslag og andre på kveldstid, skriver FAU.

– Hvis tomten ved siden av inkluderes vil det være nok areal til å tilfredsstille nesten ethvert behov man måtte ha for ny bygningsmasse, fortsetter FAU, som også i samme brev skisserer andre forslag.

– Men her er det flere muligheter – kanskje kan det bli plass til både en idrettshall og spesialrom? Eller kanskje til og med en skoleavdeling av Ullevål, med 1. og 2. klasser, i tillegg til hall og SFO? sier Wiig til avisen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse