Velger biler foran barn

 

Samferdselsbyråden vil åpne Bredo Stabells vei mot Uelands gate. - Vi håper at byråden snur og velger barna fremfor bilene! sier kampklare beboere.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.04.2009 kl 08:43

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Helle Norheim (10), Gunnar Wistad, vel-leder Bente Krog, Lars G. Norheim og Mia Norheim (6), er noen av beboerne som vil kjempe for sperring. Helle har til og med skrevet brev til byråd Kallmyr om saken. Foto: Kristin Tufte Haga

TÅSEN: Etter langvarig kamp fra beboerne ble innkjøringen fra Uelands gate til Bredo Stabells vei på Tåsen stengt som prøveordning, i 2004.

Det for å bedre trafikkforholdene. Samferdselsbyråd Jøran Kallmyrs (Frp) vedtak forrige uke, om å oppheve den eksisterende stengningen har vakt sterke reaksjoner blant beboerne.

- Stengningen medførte at døgntrafikken i nedre del av Tåsenveien gikk ned fra over 4000 biler i døgnet - til rundt 1100. Byrådens vedtak om å oppheve stengningen, og dermed åpne for tusenvis av biler i skoleveien, oppfattes som en "overkjøring"; ikke bare av strøkets mange barn, men også av bydelsutvalg og ikke minst byrådens egen fagetat; Samferdselsetaten, sier Tåsen hageby vel-leder Bente Krog og beboer Lars G. Norheim.

Skolevei og Grønn Rute

For Samferdselsetaten la nemlig inn forslag om å beholde sperringen, men dog flytte den noen meter - som en diagonal sperring i Tåsenveien/Bredo Stabells vei.

Det for å redusere trafikken også i nærliggende veier. Bydelsutvalget og vellet støttet også dette forslaget.

- Den eksisterende sperringen har medført en ny og bedre hverdag for strøkets beboere, spesielt for de mange små som nå kunne krysse gaten og gå til skole, barnehage og fritidsaktiviteter uten frykt for å bli påkjørt. Før sperringen kom var Bredo Stabells vei/Tåsenveien en yndet snarvei for trafikanter fra Oslo nord på vei mot sentrum/vest. Tåsenveien er på denne strekningen også veldig smal, og ofte tas fortauet i bruk når to biler møtes, forteller Krog og Norheim.

- Turvei Grønn Rute går også gjennom området, og beboere har i mange år etterlyst fotgjengerfelt over Uelands gate i turveitraseen. Det foreligger også forslag og skisser fra vellet på hvordan området som helhet kan rustes opp og gjøres grønnere og tryggere for myke trafikanter. En flytting av bommen til diagonal plassering gjennom krysset ville være et første skritt i riktig retning. En åpning av Bredo Stabells vei uten en slik ny diagonal sperring vil derimot føre til det stikk motsatte, mener beboerne.

Håper på byråden

Og nå håper de at byråden vil vurdere Samferdselsetatens forslag på nytt.

- Det vil jo være oppsiktsvekkende om byråden i denne saken ikke lytter til sin egen fagetat - som til og med er ansvarlig for "Aksjon Skolevei". Vi setter pris på at byråden nå vil møte beboerne, og lever i håpet om at han vedtar nevnte diagonale sperring - iallfall som en prøveordning.

- Skulle byråden likevel gå imot en slik løsning, vil vi dra i gang et innbyggerinitiativ for å få løftet denne saken til bystyrepolitikerne - noe som krever 300 støtteunderskrifter. Det tror vi ikke blir noe problem - denne saken er så viktig for så mange, og handler om å prioritere barna fremfor bilene, sier de engasjerte beboerne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse