Veljubel for veistøtte i Gaustadbekkdalen

Gaustadbekkdalen, her fra Domus Athletica. Hele området innfelt.

Blindern Vel er godt fornøyde med Bydel Nordre Akers vedtak i forbindelse med veireguleringsplanen i Gaustadbekkdalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.06.2008 kl 08:59

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
BLINDERN: Mandag 26. mai vedtok Bydel Nordre Aker å anbefale veialternativ A i forbindelse med utbyggingsplanen av Gaustadbekkdalen.

Med dette veialternativet lages det en ny avkjøring fra Problemveien til Gaustadalleen, og en ny tverrforbindelse mellom Gaustadalleen og Forskningsveien syd for bomstasjonen. Atkomsten til Gaustadplatået via Børrestuveien kan stenges, og hele universitets- og forskningsområdet vil få en felles atkomst via Universitetskrysset.

Veien vil ligge bak bebyggelsen opp mot Ring 3.

– Viktig med helheten

Blindern Vel er stort sett godt fornøyd med bydelens vedtak.

– Veialternativ A tar best hensyn til miljøet. Vi vil nå også få et sammenhengende grøntdrag i Gaustadbekkdalen. Det er viktig at det da ikke får en vei som nærmeste nabo, sier hun. Veialternativ A er det eneste alternativet vi aksepterer, sier Unni Eriksen i Blindern Vel.

Blindern Vel er opptatt av at det er viktig å betrakte hele området mellom Gaustadbekkdalen og Gaustadtoppen som en helhet, og mener det anbefalte alternativet gir best internkommunikasjon innad i området, samtidig som det tar best vare på miljøet.

– For beboerne i Bukkene Bruses vei er dette i tillegg det alternativet som gir minst støy og forurensing. Det er sjelden to alternativer som god vei og miljø lar seg forene på denne måten, sier Eriksen.

Kun adkomstvei

Eriksen påpeker at det er viktig at den nye veiutbyggingen ikke er ment som en tverrforbindelse mellom Ring 2 og Ring 3, men en adkomstvei til universitetet.

– Veien skal betjene området uten å være en gjennomfartsvei, sier hun.

Ellers synes Eriksen vedtaket er litt lite spesifikt angående støy i Nedre Gaustadbekkdal, et område som allerede i dag er mye plaget av støy. Hun er enig i at antallet parkeringsplasser i området skal begrenses for å unngå for mye biltrafikk, som foreslått i bydelens vedtak, men mener samtidig det er viktig å finne løsninger slik at ikke dette vil føre til et større press som vil gi økt parkering i boliggatene.

Bydelen får pluss for å ha inkludert gang- og sykkelbro over Ring 3 ved McDonalds.

Eriksen synes også det er positivt at bydelen ber om en forpliktende tidsplan for gjenåpning av Gaustadbekken.

– Jeg synes de har fått med det viktigste. Nå blir det spennende å følge prosessen fremover, sier hun.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse