Venstre alene om «høyhus»-ønske

Venstre er skuffet over de andre partienes motstand mot studentbyen. – En vanskelig avgjørelse, sier SV.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.04.2008 kl 08:50

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
SOGN: – Venstre ble stående alene i MPS-komiteen om å ønske 60 ekstra studentboliger i Vestgrensa studentby, sier BU-nestleder Per-Elling Braseth Ellingsen (V).

Han mener det er få egnede tomter til studentboliger i Oslo.

– Derfor må vi utnytte de tomtene som er tilgjengelige på en best mulig måte. Vestgrensa er et ideelt sted for studentboliger. Kort vei til studiesteder og velferdstilbud som Domus Athletica, samt relativt avskjermet beliggenhet, gjør at Venstre mener fordelene ved å øke antall hybler er større enn ulempene, sier han.

Forståelse for beboerne

– Vi har stor forståelse for bekymringene fra Blindern Vel, som har levd tett innpå byggeplassene i Gaustadbekkdalen i lang tid. Vi vil også ta initiativ til en opprydning av trafikksituasjonen rundt Vestgrensa studentby, for å få tryggere gater og mindre fjernparkering i Blindernområdet. Når det er sagt, så mener vi at det er mulig å kombinere økt antall hybler på Vestgrensa, med en bedring av lokalmiljøet rundt studentbyen, inkludert en bedring av grøntområdene, sier Braseth Ellingsen, og langer ut mot sine politiske motspillere:

– SV skriver i sitt bystyrevalgprogram at Oslo har et særskilt ansvar for at byens studenter skal finne seg til rette i byen. I et beintøft boligmarked med galopperende leiepriser er det å si nei til 60 ekstra studenthybler ikke å ta ansvar for byens studenter. Det er det i denne saken tydeligvis bare Venstre som vil gjøre lokalt, sier han.

– Var ikke lett

– Venstre har for så vidt rett i at det er en konflikt mellom de to sakene, sier SVs representant i MPS-komiteen, Asle Reium.

– Byen har behov for nye studentboliger, og det var vanskelig å si nei til det. Her veide likevel hensynet til hovedlinjene i den eksisterende byggeplanen og byutviklingen tyngst. Begrunnelsen for vårt standpunkt er den overordnede planen om at bebyggelsen skal trappes ned i møtet mellom blokk- og småhusbebyggelse, sier Reium.

– I tillegg vil det å gi fritak fra reguleringsplanen kunne gi en dominoeffekt på den videre utbyggingen av området. Det vet Braseth Ellingsen, avslutter Reium.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse