Venstre skuffet over at byrådet nedprioriterer nytt bad i vest

Andreas Skjæret og Nordre Aker Venstre vil ha områdebad til Sognsveien 80. Bystyrerepresentant Guri Melby er skuffet over at badet ikke er prioritert de neste ti årene. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

Venstre er bekymret for at et nytt områdebad vest i Oslo, som fra Nordre Aker-hold er ønsket til Sognsveien 80, ikke skal bli noe av. Byrådet har ingen planer for badet i den kommende tiårsperioden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.11.2016 kl 21:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SOGN: I valgkampen 2015 stilte daværende miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V), sammen med partifellene og lokalpolitikerne Andreas Skjæret og Erik Borge Skei, ved den gamle Sogn vgs.-tomta.

Bystyret vedtok at det skulle bygges tre nye områdebad i Oslo – i sør, i vest og på Stovner – i forbindelse med bademeldingen i 2015.

Vil ha bad i Sognsveien 80

For de to Nordre Aker-politikerne var det viktig å løfte frem Sognsveien 80 som den mest egnede tomten vest i Oslo, noe som er i tråd med tidligere vedtak i bydelsutvalget.

Lokalpolitikerne i Nordre Aker har jobbet for et nytt badeanlegg i snart ti år.

Før valget i 2015 svarte alle partiene i bydelsutvalget at de ønsker områdebadet i vest til Nordre Aker.

Både størrelsen på tomten, og plasseringen i tilknytning til kollektivtransport og Ring 3 er tungtveiende argumenter for å velge Nordre Aker-plasseringen.

Daværende byråd Melby kunne i diplomatiske vendinger ikke love de to partifellene at bydelen ville få det etterlengtede områdebadet, men til Nordre Aker Budstikke sa hun:

– Sogn er absolutt en av de aktuelle tomtene vi ser på (…) det er ikke så mange steder vi kan anlegge noe i den størrelsen.

Hun kunne samtidig fortelle at det daværende byrådet var i gang med en konseptvalgutredning for hvor badet skulle ligge.

Se bildet større

– Vi er et langt skritt videre enn i 2011. Nå er det vedtatt at det skal bygges et bad i denne delen av byen. Det er viktig for oss at det kommer til Nordre Aker, sa Andreas Skjæret (t.v.) og Erik Borge Skei fra Nordre Aker Venstre før valget i 2015. Her med daværende byråd Guri Melby. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

Usikker fremtid

Nå er det nytt politisk flertall i byen, og i høst la byrådet, bestående av Arbeiderpartiet, SV og MDG fram sitt budsjett for 2017. Det sier ikke noe konkret om nytt områdebad vest.

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) har ingen fremdriftsplan for de vedtatte områdebadene i sør og vest.

Det fremgår av byrådets idrettsbehovsplan for perioden 2017-2027. Arbeidet med å finne plassering for områdebadene har ikke startet, og tid for ferdigstillelse er satt som «usikker» i planen.

Til sammenlikning: Konseptvalgutredningen (KVU) for bad på Stovner, som ble avsluttet i 2015, konkluderer med bad i Fossumdumpa innen 2020. Det er satt i gang et forprosjekt for nytt lokalbad på Manglerud med ferdigstillelse i 2020/21.

Venter på plan for Sogn-tomta

På spørsmål fra Venstres Hallstein Bjercke, skriver idrettsbyråd Hansen følgende svar til bystyret:

«KVU for områdebad i vest er ikke påbegynt. Det pågår imidlertid en KVU for Sognsveien 80 i regi av EBY. I denne konseptvalgutredningen kartlegges det kommunale behovet for tomten. Bymiljøetaten mener at tomten er godt egnet for et større bad på grunn av dens nærhet til kollektivknutepunkt, og har med dette meldt inn behov for et større bad på tomten i forbindelse med KVUen. Bymiljøetaten mener plasseringen kan imøtekomme bademeldingens vedtak om et større bad i Oslo vest, da det størrelsesmessig er plass til et områdebad her. Dessuten er det viktig å erstatte en eventuell rivning av Sogn bad, som i dag er lokalisert her.»

Se bildet større

Sogn bad i Sognsveien 80. Lokalpolitikerne ønsker seg et nytt stort områdebad hit. Det vil ikke skje de nærmeste ti årene, ifølge byrådets idrettmelding. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Venstre i Nordre Aker er likevel redd Sogn-tomta glipper.

– I det nye byrådets idrettsbehovsplan foreligger det ingen planlagt framdrift for badet. Når byråden selv ikke prioriterer å begynne arbeidet med badet, og det ikke er hensyntatt de neste ti årene, er det en fare for at EBY vil bruke tomten (Sognsveien 80, journ.anm) til noe annet. Da mister Nordre Aker en unik mulighet til å få et områdebad i bydelen, sier Andreas Skjæret, som representerer Venstre i bydelsutvalget, og som leder bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité.

– Svært beklagelig

– Det er svært beklagelig at byrådet ikke vil tidfeste en igangsettelse av arbeidet med de vedtatte områdebadene i vest og sør. Venstre ber byrådet starte arbeidet med å etablere disse områdebadene i 2017, sier Skjæret.

I sitt alternative oslobudsjett for 2017 ønsker Oslo Venstre å bevilge seks millioner kroner til videre arbeid med områdebadene. I budsjettet som det sittende byrådet har fått flertall for, med støtte fra Rødt, er det ikke lagt inn penger til dette.

Tidligere byråd, nå bystyrerepresentant, Guri Melby er ikke overrasket, men sier hun er «svært skuffet» over at byrådet setter områdebadene i sør og vest på vent.

– Hele bystyret har vært enige om å bygge disse badene, men byrådet mener det blir for dyrt og forsøker derfor å skyve på dette i tid. Badene blir ikke billigere om man venter og byens befolkning trenger et bedre svømmetilbud nå. Derfor prioriterer vi prosjektering av både områdebad sør og vest i vårt alternativ, sier Melby.

For dyrt, sier byrådet

Nordre Aker Budstikke har spurt idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) om hvorfor områdebadene ikke er prioritert i den kommende tiårsperioden.

– Oslo har et enormt etterslep på idrettsanlegg, og det har ikke vært bygget noe publikumsbad siden 1983 på Holmlia. De borgerlige har styrt Oslo i 18 år. Siden vi overtok for ett år siden har vi jobbet intenst med å få opp investeringstakten. Det hjelper lite med vedtak når planene og pengene ikke er på plass. Det forrige byrådet satte av penger til prosjekter som ikke var klare, med det resultatet at det ikke var penger til prosjekter som faktisk kunne bygges, svaer byråden i en e-post.

– Det fremgår at det ikke er bevilget penger i byrådets budsjett til arbeid med områdebad i sør og vest i 2017. Hvorfor er det ikke det?

– Vi må begynne med de prosjektene som er kommet lengst og som kan bli ferdige først. En rekke store badeanleggsprosjekter er i utredningsfase. Forprosjekt påbegynt for Manglerud bad. For Stovner bad og Tøyen bad vil forprosjekt bli bestilt i begynnelsen av 2017. Disse prosjektene prioriteres først. Det er også en rekke andre idrettsanlegg som utredes/prosjekteres. Alle disse skal finansieres. Det er urealistisk å kunne finansiere alle disse i tillegg til ytterligere to bad over de samme årene. Det er ikke lurt å forprosjektere bad i vest og sør og så legge de i skuffen så lenge, da må forprosjektene revideres etterpå, skriver Hansen.

– Hva er byrådens vurdering: Finnes det et mer egnet sted for områdebad vest enn Sognsveien 80?

– Vi har ikke oversikt over hvilke tomter som vil være mest aktuelt, det er nettopp noe som skal vurderes og avklares når konseptet utredes. Men Sognsveien 80 vil være en veldig bra plassering for et nytt badeanlegg i vest. EBY har som kjent ansvar for utredning av Sognsveien 80, og bad er spilt inn som et behov. Det er for tidlig å uttale seg om hva som blir konklusjonen og om eventuelt andre aktuelle tomter, avslutter idrettsbyråden.

Et områdebad skal tilfredstille kravene fra idretten, svømmeopplæringen, det skal være et rehabiliteringsbad med helserettede tilbud, åpent for ordinær svømming og tilrettelagt for barnefamilier.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse