ANNONSE
Annonse

Venstre-ja til Grefsenhall

Her - på idrettsbanen ved Grefsen skole - ønsker Grefsen FAU - ved leder Erik Skei (hvit jakke), Venstres gruppeleder i Nordre Aker, Per Elling Braseth-Ellingsen (svart jakke) og Venstres bystyremedlem Kjell Veivåg å bygge flerbrukshall på rundt 1650 m2. Kristin Tufte Haga

– Vi har god tro på bystyreflertall for idrettshallen på Grefsen skole, sier Venstres Kjell Veivåg.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.09.2009 kl 12:31

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN:

— Venstre støtter Grefsen FAU (Foreldrearbeidsutvalget), og vil i bystyret si ja til forslaget om flerbrukshall for Grefsen barneskole, på andre siden av Kapellveien. Formelt vil forslaget bli tatt opp når skolebehovsplanen skal behandles i forbindelse med budsjettet senere i høst. Og vi har god tro på at det skal være mulig å skape flertall for flerbrukshallen, sier nestleder i bystyrets kultur- og utdanningskomité, Kjell Veivåg (V).

For med Venstres "hall-ja" i bystyret, så får saken flertall hvis partiet får med seg enten Høyre og Frp, eller eksempelvis Ap og SV.

— Ikke ta av uteområdet!

— Hallsignalet må gis nå, i forhold til planleggingen av arbeidet med selve skolebygget. Undervisningsbygg foreslår gymsal opp mot kirkegården. En slik løsning vil gi 650-700 kvadratmeter grunnflate, og et areal som må tas fra skolens uteområde. Dette mener vi blir helt feil, og en bedre løsning er en hall på andre siden av Kapellveien, sier Veivåg.

Byantikvaren

— Det vil bety at elevene beholder sitt uteareal, skolen får dobbel gymsalskapasitet og folk ellers i området får en flerbrukshall som de trenger. Bygging av en slik hall behøver ikke bli vesentlig dyrere enn å bygge gymsal på skolen, i følge Veivåg, men som også viser til at man foreløpig ikke vet om Byantikvaren kommer til å fremme innsigelse mot utbyggingsplanene på skolen, blant annet på grunn av høyde og volum.

— I så fall må en gymsal legges inn, i den øvrige bygningsmassen med de konsekvenser som det har for skolens totale undervisningsareal!

Trafikkutfordring

— Men en hall på andre siden av Kapellveien, gir trafikkutfordringer, som vi må finne gode løsninger på. Flere partier har tidligere i år lagt frem forslag om å stenge Kapellveien for gjennomkjøring. Byrådet har uttalt seg positivt om en slik ordning. Dersom det nå blir flertall for flerbrukshall, er dette et spørsmål som må få en snarlig avklaring, sier Veivåg og viser også til partiets tidligere initiativ overfor bystyret til totalrehab av barneskolen.

Svært gledelig!

— Dette er svært, svært gledelig, sier Erik Skei, FAU-leder ved Grefsen skole.

— At støtten fra Venstre kommer nå er spesielt gunstig. Dermed kan byrådet vurdere et initiativ allerede før behandlingen av Skolebehovsplanen. Det ville gi en mest mulig smidig skoleplanlegging. En flerbrukshall

— 1650 kvadratmeter

— er uansett god politisk helhetstenkning, og disse klare signalene gir håp om at det skal være mulig å få dette til, sier Skei.

Oppgradering ellers

— Så får vi håpe på at en flerbrukshall på idrettsbanen, også vil bidra til at hele banen blir oppgradert. Som Veivåg nevner er uteområdet for Grefsen barneskole allerede skviset, og barna trenger mer tilfredsstilene uteplass i skoletiden, sier Skei.

Etter planen vil det bli plass til både flerbrukshall og utendørs fotballbane på området.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse