ANNONSE
Annonse

Venter på endelig forslag

Bydelsutvalget har tidligere vært positive til hall og barnehage på Korsvollbanen. – Men vi vil jo ta stilling til det helhetlige forslaget når det kommer, sier Ivar Christiansen (Ap).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KORSVOLL: Gruppelederen for Ap i Nordre Aker, og leder av bydelsutvalgets miljø, plan- og samferdselskomité var selv tilstede på Korsvollinfo-møtet, for et par uker siden.

— Fremleggelsen i seg selv var grei. Men da spørsmålene kom , var det mange svar som ble hengende i lufta. Det er flere i nærmiljøet som er positive til å få en hall, men likevel mener at Korsvollbanen er feil sted - og heller eksempelsvis som nevnt i møtet, i tilknytnin g til Korsvoll skole, sier Ivar Christiansen (Ap), som også noterte seg at flere blant annet ikke mener at den uførte trafikkanalysen holder mål.

— I tillegg fikk vi jo ikke se hallen i fasader med høydeforskjeller - i følge arkitekten var ikke tegningene ferdige. Og nærmeste naboer er også opptatt av støy og lysproblematikk i forbindelse med de nye planene. På tegningene så det også ut som om eksisterende volder skulle fjernes - men det ble tilbakevist i møtet, sier Christiansen, som nå tar med seg innspillene inn i bydelsutvalget.

— Bydelsutvalget har allerede uttrykt oss positive til en hall og ønsket en barnehage - vel og merke en fire-avdelingsbarnehage. Men vi vil igjen ta stilling til det helhetlige forslaget når det foreligger, avslutter Christiansen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse