Venter på endelig forslag

Bydelsutvalget har tidligere vært positive til hall og barnehage på Korsvollbanen. – Men vi vil jo ta stilling til det helhetlige forslaget når det kommer, sier Ivar Christiansen (Ap).

Tekst:

Publisert:

KORSVOLL: Gruppelederen for Ap i Nordre Aker, og leder av bydelsutvalgets miljø, plan- og samferdselskomité var selv tilstede på Korsvollinfo-møtet, for et par uker siden.

— Fremleggelsen i seg selv var grei. Men da spørsmålene kom , var det mange svar som ble hengende i lufta. Det er flere i nærmiljøet som er positive til å få en hall, men likevel mener at Korsvollbanen er feil sted - og heller eksempelsvis som nevnt i møtet, i tilknytnin g til Korsvoll skole, sier Ivar Christiansen (Ap), som også noterte seg at flere blant annet ikke mener at den uførte trafikkanalysen holder mål.

— I tillegg fikk vi jo ikke se hallen i fasader med høydeforskjeller - i følge arkitekten var ikke tegningene ferdige. Og nærmeste naboer er også opptatt av støy og lysproblematikk i forbindelse med de nye planene. På tegningene så det også ut som om eksisterende volder skulle fjernes - men det ble tilbakevist i møtet, sier Christiansen, som nå tar med seg innspillene inn i bydelsutvalget.

— Bydelsutvalget har allerede uttrykt oss positive til en hall og ønsket en barnehage - vel og merke en fire-avdelingsbarnehage. Men vi vil igjen ta stilling til det helhetlige forslaget når det foreligger, avslutter Christiansen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!