Saltingen langs Maridalsvannet: – Vi forurenser ikke vannet

Det er slikt sørpeføre det reageres på i Maridalen. Bildet er fra tidligere i uken. Foto: Utlånt

Samferdselsetaten benekter at den utstrakte bruken av veisalting langs Maridalsvannet er det minste miljøskadelig.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.01.2009 kl 13:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Vintervedlikeholdet av veiene langs drikkevannskilden Maridalsvannet er helt i tråd med den faglige kunnskapen på området, hevder Samferdselsetaten i et brev, opprinnelig stilet til foreningen Stopp veisaltingen.

– Miljøkriminalitet på høyt nivå

Vann og kjøreforhold

Det var tidlig i januar at markabrukeren og yrkessjåføren Tom Sæland uttrykte sin bekymring for naturområdet i Maridalen, og drikkevannet. Sæland mener det saltes selv ved store snømengder, noe som i tillegg resulterer i livsfarlige kjøreforhold.

– Jeg har snakket med bussjåfører som ikke kan skjønne at det saltes der oppe. De har jo ikke grep på hjulene, og det er også noe og tenke på at en buss på 17 tonn kan kommer over i feil kjørebane og treffe en personbil, sa Sæland til Nordre Aker Budstikke, som innstendig ba byråden selv dra på befaring i Maridalen i etterkant av at det har falt snø.

Er kritiske

Sæland fikk uforbeholden støtte fra organisasjonen Stopp veisaltingen, som jobber for å få slutt på salting av norske vinterveier. De viste blant annet til aksjonsgruppen "Nei til veisalt i Hallingdal" som i 2007 oppdaget at det ble blandet jerncyanid i veisaltet for at det ikke skulle klumpe seg.

– Ifølge leverandøren, blandes det 100 gram jerncyanid per tonn salt. I en rapport, bestilt av Vegdirektoratet fra Jordforsk, "Avrenning fra veg, til jord og vann i Norge", UTB 2004/08, står det at jerncyanid i kontakt med surt vann vil kunne danne giftige forbindelser, for eksempel blåsyre, uttalte organisasjonen til Nordre Aker Budstikke.

– Ingen påvist virkning

Denne påstanden er byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ikke enig i.

"Forbruket av veisalt mot is og støv har foreløpig ingen påvist uønsket virkning på vannkvaliteten. Konklusjonen er basert på en 5 år gammel rapport, men Vann- og avløpsetaten har ingen indikasjoner på at forholdene har endret seg" heter det i et brev fra byrådsavdelingen, som ellers viser til Samferdselsetatens vurdering i saken.

– Salt den beste løsningen

"Statens vegvesen har gjennom lang tid, faktisk helt tilbake fra 1998 forsket og gjort mange feltforsøk for å komme frem til beste løsningen for å opprettholde fremkommelighet og trafikksikkerhet til en akseptabel kostnad. Dette har vist at salt er den beste løsningen totalt sett. Vi har i alle årene forskningsprosjektet har pågått hatt en nær kontakt med forskningsprosjektet."

"Forskningen er utført i et samarbeid mellom SINTEF og Statens vegvesen. Denne forskningen har vært svært nyttig og vi benytter i dag mye mindre salt enn tidligere. Faktisk strør saltbilene i dag et sted mellom 12-18 gram per m2." skriver etaten.

"Mesteparten av Maridalsveien går gjennom jordbruksområder og skogsområder. Kun på en kort strekning ved Hammeren ligger Maridalsveien nær vannet og her renner også elven fra Skjærsjøen ut" skriver Samferdselsetaten i brevet.

Byråden må svare igjen

I Stopp veisaltingen er de lite begeistret over svaret fra kommunen.

– Henvisningen til Statens vegvesens rapporter er jo den samme rapporten fra SINTEF og Torgeir Vaa som vi har stilt til veggs før, uttaler organisasjonen, som mener rapporten er full av feil.

Nordre Aker Budstikke har i lengre tid prøvd å få egne uttalelser i saken fra miljøbyråden og Samferdselsetaten, men ble henvist til brevet til Stopp veisaltingen.

Korsvoll-beboer og medlem i bystyrets miljø- og samferdselskomité Heidi Rømming fra SV har stilt spørsmål om saltepraksisen i Maridalen til samferdsels- og miljøbyråd Peter N. Myhre (Frp). Byråden må besvare spørsmål fra bystyremedlemmer skriftlig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse