– Vi skal ikke bygge igjen deler av elva, som er åpne i dag!

Illustrasjon over nye Gullhaug Torg. FOTO: AVANTOR/SNØHETTA

Sier prosjektdirektør Terje Løvold i Avantor, som svar på kritikken fra Oslo Elveforum om planene på Gullhaug Torg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.07.2017 kl 09:54

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: – Vi skal ikke bygge igjen deler av elva, som er åpne i dag! Poenget er at elva allerede går i en lukket kulvert under Riksteateret og deler av torget. Vårt nye bygg vil krage litt ut over denne allerede lukkede kulverten. Det har Oslo Elveforum rett i, fortsetter prosjektdirektør Terje Løvold i Avantor AS.

Han viser til Nordre Aker Budstikkes sak tidligere i juli, om nye Gullhaug Torg, og kritikken fra Oslo Elveforum og Akerselvas Venner om planene.

– Oslo Elveforum mener at vi ved dette lukker en del av elva og begrenser mulighetene til å åpne elva også på denne strekningen når og hvis Gullhaug Tor 2B med Riksteateret blir revet en gang i fremtiden. Det er vesentlig større grunn til å bevare dette bygget i uoverskuelig fremtid enn å rive det, og at nye planer ikke kan legge til grunn at dette bygget rives. Derfor ønsker vi et nytt bygget som forsterker Gullhaug Torg som det sentrale møtestedet i Nydalen, legger Løvold til.

Se bildet større

Prosjektdirektør Terje Løvold i Avantor AS. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE/KARL ANDREAS KJELSTRUP

Lå i kulvert

Og viser videre til at da Avantor påbegynte transformasjonen av Nydalen, lå deler av Akerselva i kulvert.

– Akerselva, med unntak av et lite stykke på begge sider av Nydalsbrua, lå i kulvert fra nordenden av Nydalsveien 32B og helt ned til Nydalsveien 15, en strekning på 470 m.

LES OGSÅ: Bli med opp Akerselva - fra Blå til Kjelsås, på to minutter. Se den kule videoen her.

I dag ligger elva i kulvert - rundt 80 meter - under Gullhaug Torg 2B (Riksteateret) og under en mindre del av p-plassen syd for Gullhaug Torg 2B, rundt 20 meter, sier Løvold.

Han peker også på «overordnede planer og gjeldende reguleringsplaner».

– Der er det ingen føringer som tilsier at det er ønskelig å åpne elven på denne strekningen. I et historisk perspektiv kan det vel til og med argumenteres for at det er viktig å ta vare på noe av dette fotavtrykket også, som viser hvordan man historisk brukte elva i forbindelse med industriell virksomhet, mener Løvold og Avantor.

Tror Gullhaug Torg vil bestå lenge

Gullhaug Torg 2A inneholder statlige kulturinstitusjoner som Riksteateret og Kulturtanken, tidligere Rikskonsertene.

– Gårdeier Storebrand har de siste årene investert betydelige beløp i oppgraderinger, og Riksteateret og Kulturtanken er viktige aktører som vil være med å bidra til en positiv utviklingen av Nydalen med flere tilbud til folk flest og en mer komplett bydel med gateliv og servicetilbud, legger Løvold til.

Men også at det er vanskelig å spå om fremtiden i et veldig langt perspektiv.

– Som nevnt, at Gullhaug Torg 2A vil bestå i uoverskuelig fremtid, tror vi er langt mer sannsynlig enn at bygget blir revet. Det er etter vår mening derfor ikke et argument at nye planer i Nydalen skal legge til grunn at Gullhaug Torg 2B kommer til å bli revet, og at elva åpnes også på denne strekningen. Tvert i mot er det ønskelig å styrke Gullhaug Torgs posisjon som det sentrale møtested og handelssenteret i Nydalen, sier
Løvold videre.

LES OGSÅ: Akerselva - 8.2 kilometer ren nytelse og helt unikt

– Underordnet

Og protesterer ikke på, som Oslo Elveforum påpeker, at de planlegger å bygge nærmere elva enn 20 meter.

– En mindre del av bygget ligger over en allerede lukket kulvert. Dette mener vi likevel er underordnet den overordnede utviklingsstrategien for knutepunktet Nydalen. Som vi har påpekt tidligere, har bybebyggelsen langs Akerselva siden 1800-tallet omkranset elveløpet – på lange strekninger med beliggenhet helt inntil vannkanten, stedvis også over elva, sier Løvold videre.

Han fortsetter.

– Dette samspillet mellom elveløp og bebyggelse skaper et mangfold og en variasjon mellom åpne og lukkede landskapsrom som er, og fortsatt bør være, et viktig karaktertrekk ved Akerselva Miljøpark som en integrert del av Oslo by. Nydalen er også det eneste stedet langs elva som har knutepunktstatus, og hvor det forventes en tettere by med preg av bydelssenter.

Ifølge Løvold, som mener at sistnevnte også tilsier at man i dette området ikke kan forholde seg til de generelle føringer og restriksjoner som gjelder generelt for utviklingen langs Akerselva.

Stort og bilfritt torg

– Med nye Gullhaug Torg skal vi utvikle et stort og bilfritt torg til glede for alle som ferdes i Nydalen, og ved å flytte bygget lenger inn på torget enn gjeldene reguleringsplan fra 2010 forutsetter, får vi åpnet en flott gang- og siktaske opp mot gavlen på det gamle industribygget i Nydalsveien 32B - som i dag huser Fiskars, ifølge Løvold.

LES OGSÅ:

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse